гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс: КРЕАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Факултет "Международна икономика и администрация" и магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" продължават серията курсове в областта на социалните технологии - реклама, брандинг, публична и креативна комуникация. Обученията са част от постоянно действащия форум "Изкуството на комуникацията", в който вече вписаха имената си водещи експерти и преподаватели в областта на комуникациите - проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев, доц. д-р Лора Мутишева и доц. д-р Стефан Серезлиев
 
През април в онлайн аудиториите на университета ще гостува проф. Здравко Райков с курса:
КРЕАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ
30 април 2022 г., 8 академични часа
 
Курсът ще се проведе онлайн, а успешно завършилите ще получат сертификат.
Такса за участие: 70 лв.
За студенти и ученици: 40 лв.
Регистрация до 28 април на:
https://forms.gle/kzud8VRq6Ffk5WLBA
 
За допълнителна информация:
Павлета Кръстева
pavleta.krasteva@vfu.bg
0878 417 494
 Информация за лектора:
Професор Здравко Райков е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ "Св. Климент Охридски". Той е социолог и журналист. През учебната 1994-1995 г. изнася първия в страната академичен курс лекции по дисциплината „Връзки с обществеността“.
През 1995 г., заедно с Георги Калагларски, издават първото в България професионално списание „Пъблик рилейшънс и реклама“, а две години по-късно и месечното списание „Обществена комуникация“.

Автор е на книгите:

 „Публична комуникация“;
 “Технология и техники на публичната комуникация”;
 “Корпоративен имидж”;
 “PR. Технологията на успеха”;
 “Корпоративен гражданин”;
 “Вино за здраве”;
 “Сън за здраве”;
 “Пари за здраве”;
 “Как да печелим по време на криза”;
 “Креативната комуникация”;
 “Креативният бизнес” и др.