гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс на тема: „Чартърни договори“

 
Лектор - доц. д-р Антон Грозданов, адвокат и арбитър
 
Срок за записване - 06.05.2022 г.
Дата на провеждане - 14.05.2022 г. от 10:00 часа, online, (5 часа).
Такса - 80 лв. за външни участници, 40 лв. за студенти на ВСУ.
 
В рамките на курса ще бъдат разгледани правната същност на чартърните договори. Видове. Действие спрямо страните и трето лице.
 
Линк за записване: https://bit.ly/3Okh2Gp
 
За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg