гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс: Подготовка на проектни предложения по Оперативните програми на ЕС

проф. д-р Теодора Бакърджиева
доц. д-р Веселина Спасова
доц. д-р Ралица Жекова
 
16 – 24 юли 2021 г.
 
Курсът ще се проведе онлайн с продължителност 20 часа

 
Целта на курса е да запознае участниците с механизмите на привличане на финансов ресурс и създаване на успешни проектни предложения по актуални конкурси, отворени за България в момента, като се разглеждат етапите за управление цикъла на проекта - програмиране, идентифициране, формулиране, реализация, оценка и одит. Акцент в обучението е разглеждането на европейски грантови схеми и инструменти, чрез които България получава финансиране. Специално внимание се отделя на "златните" правила за създаване на успешно проектно предложение. Основно внимание се обръща на решаващите фактори за финансиране на проекта и причините за неуспех на проектите. 
Ще се разработват конкретни проектни предложения по отворени процедури за финансиране.
 
периоди на провеждане: 16.07.2021 - 17:30 - 19:45 
17.07.2021 -   9:00 - 14:00
18.07.2021 -   9:00 - 12:00
24.07.2021 -   9:00 - 12:00


Такса за участие: 85.00 лв.
Регистрационен формуляр:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wxAAGGNFMwV2jjJue4IGp5cD5tCENASn1MuK9JHuXOWGTQ/viewform
 
Информация за лекторите:
Проф. д-р Теодора Бакърджиева -  ръководител на магистърска програма “Управление на международни бизнес проекти”; Национално контактно лице по рамковите програми на ЕС, оценител към ЕК по приоритет ИКТ; координатор на европроекти
 
Доц. д-р Ралица Жекова - изпълнителен директор на Регионална агенция по иновации и предприемачество - Варна. Повече от 20 години опит в национални и международни проекти в качеството на автор, ръководител, координатор и експерт. Фокус върху предприемачески и иновационни програми и проекти за развитие на малък и среден бизнес.
 
Доц. д-р Веселина Спасова - магистър по управление на международни бизнес проекти; 20 т. опит като автор, координатор и експерт в множество проекти по ОП и програмите на ЕС; консултант при разработката на фирмени проекти по ОП, оценител на проекти във “Варна - Европейска младежка столица”.