гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

България произвежда 20% по-малко боклук през последните 20 години

14 Декември 2021България е намалила генерираните битови отпадъци на глава от населението с над 20% през последните 20 години. Данните бяха огласени от доц. д-р Ралица Жекова – преподавател във Варненския свободен университет и ръководител на Регионалната агенция за предприемачество и иновации. Това стана по време на втората работна среща по проекта “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021”, по който ВСУ „Черноризец Храбър“ е водеща организация. В срещата взеха участие представители на български университети, неправителствени организации и бизнеса, както и партньори от Гърция, Украйна, Грузия и Турция.

Деканът на факултет „Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова представи образователната и научната дейност на ВСУ „Черноризец Храбър“ в областта на кръговата икономика. Вече започна обучителната програма на втория випуск магистри по кръгова икономика, които са стипендианти на Настоятелството на университета. Магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет е първата по рода си в Европейския съюз, каза при откриването й Джордж Кремлис – почетен председател на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, под чийто патронаж се провежда тя.

По време на срещата бяха представени процеси, анализи и данни от регионално проучване за състоянието на кръговата икономика в страната и във Варненска област.

България генерира 407 кг битови отпадъци на глава от населението, което е значително по-малко в сравнение със средния гражданин на Европейския съюз, който създава средно 502 кг битови отпадъци. Това се дължи отчасти на разликите в моделите на потребление и икономическото богатство, отчасти на събирането и управлението на отпадъците.

Като член на ЕС страната ни има за цел да създаде кръгова икономика, при която материалите и ресурсите се поддържат в икономиката възможно най-дълго, а изхвърлянето на отпадъците е последната възможност за тяхното управление. По данни на Евростат, коефициентът на рециклиране на битови отпадъци в ЕС за годините – 2017, 2018 и 2019 г. е 47,7%. България е в средните стойности на показателя - 31,5%, като се наблюдава леко намаление през последните три години. 

Представителите на държавните и регионалните институции, бизнеса и неправителствените организации, участвали в анкетно проучване, са се обединили около идеята за важността от участието на младите хора в процесите на кръговата икономика, тъй като именно те са най-активни по темата. Участниците в анкетата са предложили да се обсъди въвеждането на данъчни и финансови облекчения, които да провокират спазването на мерките и националните програми за подкрепа на кръговата икономика. Сред основните проблеми, те са посочили липсата на данни и са предложили да се подобри информираността на обществото, което ще доведе до промяна на начина на мислене и работа.

В рамките на проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021” ще бъде разработена многоезична онлайн платформа за обучение, предстои провеждането на срещи и обучения.


Доц. д-р Елеонора Танкова - декан на фекултет "Международна икономика и администрация"