гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Българският студентски отбор постигна „промяна“ в окончателния текст на документа, приет на симулация на Съвета на ЕС в Брюксел

09 Февруари 2023


Българският студентски отбор, който представи страната ни в организираната от Съвета на Европейския съюз симулация ConSIMium, успя да постигне „промяна“ в окончателния текст на документа, касаещ редуциране на въглеродните емисии в областта на транспорта.

Шестима български студенти - Гергана Атанасова и Алесандро Танкис от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Йоанна Николова и Георги Георгиев от ИУ – Варна, както и Анна Михайлова, и Яни Диманчев от Американския университет в Благоевград се представиха блестящо по време на симулацията.

„Студентите от Варненския свободен университет демонстрираха отлични познания, самообладание, блестящи умения за работа в екип и дисциплина. При обобщаването на резултатите, организаторите съобщиха, че заседанията на студентите са се различавали минимално от реалните заседания, които тези зали са виждали“, разказва националният координатор на отбора доц. д-р Юлиана Матеева – преподавател с над 20-годишен стаж във ВСУ „Черноризец Храбър“ и дългогодишен ръководител на катедра “Правни науки” към Юридическия факултет (2012-2020).

В симулацията участваха студентски отбори от всички 27 държави – членки на ЕС. Студентите от всеки национален екип влязоха ролите на Президент, министър по европейските въпроси, посланик, журналист и експерти. Те участваха пряко в симулираните преговори между държавите членки в процеса на вземане на решения на европейско равнище.

Темата на първата симулация на Европейския съюз, очаквано, бе свързана с възможностите за редуциране на въглеродните емисии в областта на транспорта, като критичната точка се оказа определянето на началната година на нулевите емисии.

„Проектът включваше предварително обучение и редица последователни симулации на заседания на Съвета на ЕС, Европейския съвет и COREPER II „Комитет на постоянните представители на правителствата на държавите членки на Европейския съюз“, който подготвя работата на четири от съставите на Съвета, тези за „Икономически и финансови въпроси“, „Външни работи“, „Общи въпроси“ и „Правосъдие и вътрешни работи“. Симулирани бяха брифинги и пресконференции с участието на представители на администрацията на Генералния секретариат и студентите в ролята на журналисти. Всички заседания се проведоха на техните оригинални места в Сграда "Европа" по предварително зададената от организаторите цел – максимална автентичност“, разказа още доц. Матеева.

Българската група се срещна с постоянния представител на България към ЕС посланик Румен Александров. Той ги запозна с основните приоритети на страната ни  в ЕС, както и с процеса на вземане на решения в Комитета на постоянните представители и другите работни формати на Съвета.

Варненският свободен университет изпрати двама отлични студенти в Брюксел.

Гергана Атанасова, която влезе в ролята на министър на европейските въпроси, е третокурсничка в специалност „Право“. През миналата година тя бе удостоена с приза „Студент на годината“ в направление „Правни науки“ от Националното представителство на студентските съвети. Носител е на Годишната поименна награда на Община Варна за 2022 г. Гергана е отличен студент и член на Студентския съвет на ВСУ "Черноризец Храбър". Тя участва активно и в допълнителните инициативи и обучения, които университетът предлага. Член е на Клуба на криминалиста към университета и програмата "Корпус на поемните лица". Във ВСУ „Черноризец Храбър“ Гергана придоби и допълнителна квалификация „Учител по философия“. От 15 години танцува народни танци.

Алесандро Танкис, в ролята на експерт в симулацията, е второкурсник в специалност „Международен бизнес“, която се изучава изцяло на английски език във Варненския свободен университет. Определя себе си като амбициозен млад предприемач, който обича да създава успешен бизнес. В свободното си време спортува, осъвършенства  английски си език и пътува.

За блестящото представяне на шестимата български студенти националният координатор доц. д-р Юлиана Матеева изпрати благодарствени писма на ректорите на трите водещи университета.

Проектът ConSIMium е насочен към най-добрите студенти по политически науки, икономика и право от университети във всички държави от ЕС, има за цел да подобри разбирането на студентите за двете институции и да ги запознае с възможностите за кариера, достъпни за студенти. Две от условията за участие в симулацията са доброто разбиране и интерес към теми, свързани с Европейския съюз и заслуги на студентите, измерени по механизъм, утвърден в системата на висшето образование в страната.

Съветът на Европейския съюз е орган за управление на Европейския съюз, който заедно с Европейския парламент осъществява законодателната власт на ЕС. Той е и водещата институция при вземането на решения.


Гергана Атанасова, в ролята на министър по европейските въпроси


Гергана Атанасова и Алесандро Танкис


С посланик Румен Александров