гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Варненският свободен университет събра международни експерти за дискусия по глобалните стопански трансформации

10 Юни 2024
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" бе домакин на Международната научна конференция "Стопанските трансформации в глобалния свят", която събра близо 50 участници от различни държави и университети. Събитието, организирано от Факултета по социални, стопански и компютърни науки, се проведе в Учебно-спортния комплекс на университета.

Основната цел на конференцията е да се обменят идеи и да се предложат решения за проблемите в глобален мащаб, сподели проф. д-р Антон Грозданов, декан на факултета по време на откриването на събитието. Сред разглежданите теми са икономическата сигурност в условията на глобална несигурност, дигиталните трансформации и ролята на изкуствения интелект (ИИ).

Варненският свободен университет е представен от 20 преподаватели, 7 млади докторанти и 13 студенти. Пленарният доклад на тема „Променящото се лице на глобализацията в дигиталната епоха“ беше изнесен от доц. д-р Елеонора Танкова, зам.-ректор на университета. Според доц. Танкова, дигитализацията в момента променя обществените процеси, включително икономиката, политиката, културата, пазарите на труда и социалните отношения.

Доц. Танкова подчерта, че дигиталната глобализация поражда нови неравенства в света, като някои държави ще имат изключително трудности да настигнат напредналите. Проблемът е, че технологиите изпреварват всичко останало и обществото няма шанс да намери правилните решения за контрол на процесите. В настоящата нестабилна геополитическа ситуация ИИ е във фокуса на всички глобални форуми, тъй като представлява огромен риск.

Новото поколение бързо прегръща технологичните промени, но често без критичност. Според нея, това е най-голямото предизвикателство пред образователните институции, и разговорите по темата би трябвало да започват още в детските градини.

Гжегож Вилк-Якубовски и д-р Артур Кохчински от Университета за приложни науки в Келце, Полша, също участваха в конференцията с доклад на тема "Финансиране на кризисен мениджмънт". Те посочиха, че планирането и подготовката за кризи са от съществено значение, особено след пандемията и войната в Украйна. Много държави в Източна Европа нямат достатъчно средства за подготовка за криза, което налага реакция, когато кризите вече са настъпили.

Форумът предоставя възможност за обмен на идеи и търсене на решения на глобалните проблеми, свързани с икономическата сигурност и изкуствения интелект. Събития като това допринасят за създаването на нормативни рамки и глобални усилия за справяне с предизвикателствата на дигиталната ера.