гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Варненският свободен университет с достъп до електронната библиотека IPRbooks

01 Юни 2020Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" има достъп до електронната библиотека IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  с огромни ресурси в различни научни области и с участието на водещи издателства. Нашите студенти, докторанти и преподаватели имат достъп чрез Руския център на унивреситета до 142 266 публикации в над 55 професионални области, 395 научни списания на ВАК на Русия, 687 списания, 35 358 учебни издания, 10 386 научни издания, 754 колекции, 1720 аудио-издания и 31 392 видео-издания. Библиотеката организира редовно обучения за висшите училища-партньори, които подпомагат обучението във виртуална среда. Разглеждат се най-новите издания, предлагат се аудио и видеоресурси за обучение.  Важно е, че всички университети, които имат достъп, може да ползват библиотеката навсякъде, включително и от смартфон, по всяко време на денонощието. 

Руският център на ВСУ "Черноризец Храбър" оказа съдействие на много учители-русисти от североизточна България за участие в уебинар  на библиотеката- партньор и представянето на най-новия ресурс -  Платформата «Руски език като чужд». Уебинарът бе организиран със съдействието на Фонд «Русский мир» за Руските центрове, които имат достъп към многобройните ресурси на електронната библиотека. Модераторът Вита Кутуева, директор по развитието на Компанията  IPR MEDIA, се спря подробно на начините за регистрация на  студенти и преподаватели, работата с книги, тестове, аудио ресурси, възможностите при работата с Личен кабинет на преподавателя и студента. Новата платформа подкрепя обучението по руски език като предоставя възможности за самостоятелна работа и самоусъвършенстване.

Достъпът до електронната библиотека е голямо предимство на нашия университет.  Чрез него се осигурява свободното използване на огромен ресурс образователни материали в различни области, които преподавателите и студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ могат да ползват ежедневно.