гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Варненският свободен университет ще подпомогне с ресурси над 300 училища в България

07 Април 2020

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира представянето на „Виртуални свободни училищни курсове“, насочени както към учениците и учителите, така и към родителите. Темите са 20 и ще подпомогнат учебния процес и ще допринесат за професионалното ориентиране и гражданското образование на учениците.  Предложението е изпратено до повече от 300 училища в България, които използват платформата за образование Google G-Suite, а също и до регионални управления на образованието. Към курсовете бе заявен интерес веднага след обявяването им.

Сред водещите теми, включени във Виртуалните свободни курсове са подготвените от катедрата по „Информатика“ – „ИТ-кариери“ и „Компютърно моделиране“ – в панели както за учители, така и за ученици и родители. Обучението в курса „QUERYADA“ има за цел да подготви учениците за състезанието по извличане на данни и знания (queryada.vfu.bg). Катедрата по психология създаде курс за агресията в училищната среда, насочен към ученици и учители. Преподавателите от факултет „Международна икономика и администрация“ ще подготвят учениците как да управляваме личните си финанси, а също ще ги запознае с формите на медиация в дигитална среда.

Една от темите, към която има най-голям интерес е „Профайлинг“ – съвместен проект на катедрите „Национална сигурност“, „Психология“ и „Право“ на Варненския свободен университет. Водещи експертите на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще провокират интереса на тийнейджърите към дигиталната криминалистика и интелигентните системи за сигурност и ще подпомогнат професионалното ориентиране на бъдещите юристи и криминалисти.

Каква е тайната на параметричния дизайн и спецификата на софтуера за архитекти ще разкрие Архитектурния факултет. Преподаватели по политически науки ще запознаят учениците да разгадаят връзките между властта и киното.

Специално за кандидат-студентите са курсовете, водени от университетски преподаватели за задължителните елементи на есето, а също и за кандидатстването с английски език.

Срещите за представяне на темите са виртуални в Google Hangout Meet на адрес meet.google.com/xef-hxdi-ikz, от 16 до 17:30 ч. в периода 7-9  април 2020 г.

 
ВИРТУАЛНИ КУРСОВЕ ЛЕКТОРИ КАТЕДРА
ИТ КАРИЕРИ (за учители) доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
ИТ КАРИЕРИ (за ученици и родители) доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
QUERYADA 2020 (за учители) доц. д-р Веселина Спасова
ас. Евгени Андреев
ИНФОРМАТИКА
QUERYADA 2020 (за ученици) доц. д-р Веселина Спасова
ас. Евгени Андреев
ИНФОРМАТИКА
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
(за учители)
доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
(за ученици и родители)
доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩНА СРЕДА
(за ученици и учители)
доц. д-р Бойчо Бойчев ПСИХОЛОГИЯ
ПРОФАЙЛИНГ проф. д-р Петър Христов
доц. д-р Красимир Иванов
доц. д-р Юлияна Матеева
 
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ПСИХОЛОГИЯ
ПРАВО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ д-р Радослав Къновски ИКОНОМИКА
МЕДИАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА доц. д-р Иванка Банкова АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ? доц. д-р Димитър Маринов ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ
ст. преп. Боряна Костова ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
КАК СЕ ПРАВИ ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН? д-р арх. Христо Топчиев АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА
ТАЙНИТЕ НА REVIT доц. д-р арх. Цвета Жекова
МАГИЯТА НА АКВАРЕЛА арх. Десислава Христова
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОТО доц. д-р Бойка Чернева
доц. д-р Емилия Сидерова
доц. д-р Елисавета Калинова
доц. д-р Юлиана Матеева
доц. д-р Антон Грозданов
доц. д-р Галина Ковачева
д-р Галина Николова
ПРАВО
ДИГИТАЛНА КРИМИНАЛИСТИКА ст. ас. Александра Ангелова
ст. ас. Димитър Димитров
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ доц. д-р Галина Милева
доц. д-р инж. Стефко Бурджиев
д-р инж. Георги Георгиев
МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ доц. д-р Станислава Минева
доц. д-р Мария Лечева
ас. Илияна Костова
ВЛАСТТА И КИНОТО доц. д-р Калоян Смилков ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ