гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Водещи експерти по сигурността от Израел и преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър“ учат деца как да се пазят от кибертормоз

14 Юни 2019

В различни училища във Варна стартира иновативния за България проект „Кибермагьосници“ - на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Черноморската академия за сигурност. Обучението, основано на израелския опит и адаптирано към местните потребности с помощта на експерти от Варненския свободен университет, има за цел да предпази учениците от заплахите и кибертормоза в интернет, да даде модел за реакция при проблем и да научи децата да ползват сигурно и безопасно мрежата. Проектът се реализира с подкрепата на отдел „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

„Обученията протичат при голям интерес от страна на децата, техните педагози и директорите на учебните заведения. Дискутират се заплашителни съобщения и емоционалната вреда от интернет под различни форми», коментира проф. д-р Теодора Бакърджиева, според която проектът на ВСУ «Черноризец Храбър» е изключително навременен и от особена важност за защита на подрастващите, особено след последния случай от Пловдив.

"Децата са една от най-уязвимите групи, които могат да бъдат засегнати от опасностите в интернет", коментира експертът по национална сигурност от Израел Владимир Бронфенбренер. Той допълни, че в страната му е създадена много добра система за сигурност, която днес вече се прилага и в европейските държави.

Специално подготвените ресурси са предоставени на училищата, с тях ще бъдат запознати и родителите.