гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Водещ експерт от САЩ обучава студентите от магистърските програми "Software Engineering and Management" и "Data Science"

20 Ноември 2020

"COVID-19" сложи короната на изкуствения интелект върху главата на бизнеса", смята д-р Артур Кордон - един от водещите специалисти в областта на адаптивните и интелигентните системи за управление. Роденият във Варна практик, работи в САЩ от 28 години. Една от мечтите му е да насочва кадрите в града ни към иновативни области.

Студентите в магистърските програми "Software Engineering and Management" и "Data Science" на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ще бъдат първите, обучавани от топ практика д-р Кордон. Специално за тях той подготвя курс на тема: "Applied Data Science".  Студнтите ще търсят отговори на въпросите:

Ще реорганизира ли изкуственият интелект процесите в бизнеса в периода на пандемия? 
Възможно ли е алгоритмите да заместят хората? 
Кои са ефективните технологии и как да открием тази, която "пасва" на конкретния бизнес? 
Какво означава еволюционно програмиране?

По тези и още въпроси, вижте разговора на доц. д-р Галина Момчева - ръководител на катедра "Информатика" с д-р Артур Кордон. 
 
 


Магистърските програми "Software Engineering and Management" и "Data Science" са за експертите, кото вече работят в ИТ-бизнеса и  искат да развият нови умения за нови позиции - UpSkill.

Курсовете в двете магистърски програми са на английски език и са в дистанционна форма, което позволява обучение на хора от всяка точка на света. Това е прекрасна възможност за иновативните мениджъри на ИТ-отдели или компании, които след обучението си във ВСУ "Черноризец Храбър" ще изградят новите аналитични екипи и и отдели за фирмите си.