гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ВСУ "Черноризец Храбър" бе отличен с три награди "Варна"

29 Октомври 2020
Кметът на Варна Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха днес награди „Варна“ в областите на културата, науката и образованието. Церемонията се проведе в Юнашкия салон в морската столица.

ВСУ "Черноризец Храбър" бе отличен с три награди "Варна": 

►  Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков - Президент на ВСУ "Черноризец Храбър" и Владимир Бронфенбренер, за проекта „Черноморска академия за сигурност“.

►  Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" - за създаване на учебния модул „Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска програма по „Съдебна експертиза“ във Варненския свободен университет, както и за книгата „Обща теория на криминалистиката“.

► Научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева  - ръководител на катедра "Информатика" на ВСУ "Черноризец Храбър" и доц. д-р Стоян Павлов от катедрата "Анатомия и клетъчна биология" на МУ - Варна – за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna.

"Награда „Варна“ се дава от граждани на граждани! Затова вярвам в обективната преценка за номинираните – хора с принос за развитието на духовността, с високи професионални постижения в своите области, с активна гражданска позиция.  За съжаление, образованието, науката и културата са сферите с най-голям риск от тежки последствия заради пандемията. Затова искам да Ви уверя, че Община Варна ще продължи да бъде Ваш верен партньор", обърна се към наградените кметът Иван Портних. "В днешните времена повече от всякога се нуждаем от личности като Вас, хора, които крепят духа ни и са основа на нашият оптимизъм", заяви Тодор Балабанов, председател на Общинския съвет във Варна.

Специален гост на церемонията бе вицепрезидентът на ВСУ "Черноризец Храбър" Яни Янев.

По статут отличията се присъждат всяка година по повод 24-ти май, но заради пандемията от COVID-19 тази година тържеството бе проведено в навечерието на Деня на народните будители.

Снимки: Пресцентър на Община Варна


Владимир Бронфенбренер получи наградата от името на научния колктив, ръководен от него и от доц. д-р Красимир Недялков.


От името на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев награда Варна получи доц. д-р Антон Грозданов - зам.-декан на Юридическия факултет."Скоро, благодарение на работата на изследователската група "BioMed" ще покажем как можем да задържим младите хора във Варна. Ще провокираме учениците да работят за града ни", каза доц. д-р Галина Момчева, за която това е трета награда "Варна".
Вижте какво казаха отличените за изданието "Полет над буквите", което издава Дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна:


Доц. д-р Красимир Недялков, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“:
 
Кога призванието е награда и кога наградата – призвание?
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ и осигуряването на висококачествено висше образование е кауза, в която искрено вярваме и работим за развитието й. Екипът на университета вгражда знания, воля, душа и сърце, за да даде най-доброто на нашите студенти, да ги подготви да издържат с „отличен“ предизвикателствата на живота. Задължава ни да сме иновативни и креативни, да търсим нови нестандартни решения. Да откриваме светове и да „палим“ младите хора да мечтаят за тях.
Това е нашето призвание и награда. То ни носи чувството на увереност, удовлетворение и удоволствие от добре свършената работа, защото сме сигурни, че сме дали най-доброто от себе си – без компромиси и отстъпки.
Проектът „Черноморска академия за сигурност“ е доказателство за това – посетите семена на кибермагията вече създават рицари срещу машините, които смело надничат през отворените виртуални прозорци на кандидатстудентската кампания на университета.

Кое е академичното в сигурността  и сигурното в академичността?
Сигурността е в доброто образование. Това е най-ценният капитал в човешкия живот. Стремежът към знание е сила и опора, което може да преведе младите хора  през различни изпитания, да им даде самочувствие, увереност и добра реализация.
Академичният поглед в бъдещето на Варненския свободен университет създаде и развива иновативните специалности „Киберсигурност“, „Data Science“, „Интелигентни системи за сигурност“, „Кръгова икономика“. Но професии на бъдещето са и предприемачеството, правото, защитата на националната сигурност, архитектурата и строителството, психологията, мениджмънта и изкуствата, но изпълнени с ново съдържание, което произтича от технологиите и революцията на времето, в което живеем. Те ще гарантират конвертирането на университетското знание в отлично професионално бъдеще и сигурност за нашите студенти.

Какви защитни свойства носи думата "колектив"?
В добрия колектив е важно партньорството. Благодаря на нашите партньори от Центъра за иновации и киберсигурност към Университет „Ариел“ в Израел и лично на Владимир Бронфенбренер – генерален секретар на Черноморската академия за сигурност, които разпознаха в лицето на Варненския свободен университет сигурен и надежден партньор в създаването на общия ни проект „Черноморска академия за сигурност“. В него по качествено нов начин вече се обучават студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ и специалисти в сферата на IT-сигурността и технологиите.
Благодаря и на Община Варна, която видя потенциала на проекта и заяви готовност да партнира в развитието му. С гордост приемаме престижната Награда „Варна“ в категория „Обществени науки“. Този проект извежда Варна, България и Балканите на водеща световна позиция в областта на образованието и науката.

 
 Владимир Бронфенбренер, Генерален секретар на Черноморската академия за сигурност:

 Кога призванието е награда и кога наградата – призвание? 
Голямо щастие е когато работата носи удоволствие и когато успяваш да постигнеш определени резултати, още повече ако това служи за благото на обществото. Разбира се, когато труда е оценен, това е много приятно, но в същото време наградата задължава да оправдаеш полученото доверието с работа и постигане на нови резултати.   

Кое е академичното в сигурността  и сигурното в академичността? 
Тъй като една от важните съставляещи на националната сигурност е човешкият фактор, подготовката и обучението на висококвалифицирани кадри е от ключово значение в тази област. Поради това звено Образование е изключително важно и определящо.  

Какви защитни свойства носи думата "колектив"? 
Колективът е общност от хора, които трябва да бъдат движени от една цел за постигане на общ резултат, което подразбира и взаимна подкрепа.


Проф. д.ю.н Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър":

Кога призванието е награда и кога наградата е призвание
Авторитетът, уважението, благодарността за постиженията, за стореното добро, е призвание. То е и награда, защото няма по-добра отплата за труда от призванието. А наградата е призвание, защото е символ на признателността на обществото, организацията, колектива за постигнатите резултати. Общата награда в двата случая е удовлетвореността от това, че си направил нещо за другите и си получил тяхната признателност.

Колко криминална може да бъде една дума?
Когато говорим за „криминалност” попадаме в наказателноправната област (кримен от лат. означава престъпление). Сама по себе си думата не може да бъде криминална, но в съчетание с други думи (съобщения, изявления, изказвания и пр.) и/или действия, може да придобие криминален характер. В Наказателния кодекс са визирани редица общественоопасни деяния, които се извършват във вербална форма (обида, клевета, закана за убийство, набедяване в престъпление и др.), които са обявени за противоправни и наказуеми, ако са извършени виновно.

Кога „Съдебната експертиза” е образувателна и кога образователна?
„Съдебната експертиза” е образувателна, когато под нейния „флаг” се създава експертна институция – научен институт, лаборатория. А когато е научна дисциплина, тя е образователна.

Кога един текст е готов да бъде издаден?
Няма обективен критерий. Решението винаги е субективно. Но все пак, ако търсим някакъв приемлив критерий, може да се каже, че текстът е готов да бъде издаден, когато най-точно отразява идеята на неговия автор.

Дарете ни с дума
Тук отново се връщаме на въпроса за призванието и наградата. Номинацията от Община Варна е призвание за мен и Варненския свободен университет „Черноризец храбър”, където работя. А моята признателност за нея е „Благодаря” ! Пожеланието ми е признателността на обществото към Община Варна все повече да нараства.доц. д-р Галина Момчева, ВСУ „Черноризец Храбър“ и доц. д-р Стоян Павлов Медицински университет - Варна
 
Кога призванието е награда и кога наградата – призвание?
Доц. д-р Галина Момчева, ВСУ „Черноризец Храбър“:
Награда „Варна“ е признание за уникалността на работа, която вършим в екосистемата BioMed Varna за анализ на биомедицински изображения. Това е награда -  не само за нас и за нашата мечта, но и за хората, с които работим - изследователи, студенти, ученици.
И макар, че за мен това е трета Награда “Варна”, всяка има своята уникална стойност и специфична роля в живота ми като учен, като преподавател, като човек.

Доц. д-р Стоян Павлов, Медицински университет - Варна:
За мен да си призван е да чувстваш нуждата и отговорността, но също така и удоволствието и страстта да правиш това, което е нужно, важно, полезно за другите и за обществото. В този смисъл повикът на признанието винаги е награда, защото на наистина малко хора им е дадено да изпитват удоволствие от това, което вършат. От друга страна не бих казал, че една награда е призвание. Наградата за мен е потвърждение… нещо, което разсейва съмненията в правилността и полезността на изборите, които съм направил.
 
Колко силна е връзката между думите "биомедицина" и "колектив"?
Доц. д-р Галина Момчева: Мога да я определя като “гъвкав монолит” - от една страна стабилно, неделимо, от друга страна - гъвкаво и динамично. Органична е вече връзката между Катедра “Информатика” на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Катедрата “Анатомия и клетъчна биология” на Медицинския университет - Варна. Две катедри с различен фокус на интереси, които се обединиха в полза на бъдещето на науката.
Но за да е успешен нашият колектив, изключителна заслуга имат и ръководствата на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, които подкрепиха инициативите ни и ни дадоха възможност да продължим.

Доц. д-р Стоян Павлов: С термина „биомедицина“ обозначаваме концепцията, че медицината е свързана с науката и трябва да се основава на постиженията на науките за живота. Това е идея, която сега се приема за даденост, но разбирането, че изкуството да запазваш и възстановяваш здравето е силно зависимо и разчита на постиженията на науката, е резултат от огромните усилия (а често и страдания) на множество учени и учители. Биомедицината е обединяващо звено между толкова много научни дисциплини, теории, парадигми и т.н. , че в съвременното общество сме осъзнали нуждата от обединените усилия на различни специалисти за да можем да разкриваме и използваме сложните връзки между нас, нашето здраве, светът и вселената, в която живеем. От тази гледна точка двете думи са свързани в минало и особено силно в бъдеще време.
 
С колко и какви думи бихте изобразили науката?
Доц. д-р Галина Момчева: Реализирана фантазия, усилен труд, образование в партньорство, бизнес на бъдещето.
Доц. д-р Стоян Павлов: Има една прекрасна българска дума – „любознание“, която обединява във себе си всичко, с което мога да категоризирам науката: „живот“, „страст“, „обич“, „съдба“…