гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „Черноризец Храбър“ гради мостове между науката и бизнеса

15 Юни 2019


 
Във Варненския свободен университет се проведе Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“ (Science and Business for Smart Future), организирана за четвърти път от факултет „Международни икономика и администрация“. Събитието бе открито от вицепрезидента на университета Яни Янев. "Когато бизнесът и науката вървят ръка за ръка, винаги ще има "умно" бъдеще", коментира той. Вицепрезидентът връчи дипломите за завършена магистърска степен на  отличниците Нели Чакърова, която се обучава в първия випуск на специалност „Data Science” и Ростислав Димитров - „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“. Двамата учиха във Варненския свободен университет със стипендии на Датското правителство. След опита, натрупан в чужбина и придобитите в университета контакти и знания, те вече се реализират успешно във водещи компании в IT-сектора в България.

Специален акцент на конференцията през тази година са научно-изследователските кариери и развитието на изследователски екипи за целите на бизнеса. Изключително емоционално бе гостуването на ученици от Математическата гимназия във Варна, които споделиха, че имат огромно желание да се включат в изследоватеслките групи и научно-изследователските стажове в университета през лятото. На конференцията присъства и група от  млади изследователи, които участват в проекта на Министерство на образованието "IT-кариери". По време на форума те ще се запознаят с представители на бизнеса.

"Искаме да увлечем все повече ученици, студенти и представители на бизнеса, които да работят по изследователски теми. Това е основата на кариерата на човека в бъдеще", коментира доц. д-р Галина Момчева - ръководител на катедра "Информатика" на ВСУ "Черноризец Храбър". (https://www.facebook.com/VarnaFreeUniversity/videos/335017197428526/)
В деня на HealthTech на Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“ участваха зам.-ректорът на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна - проф. Тодорка Костадинова, представители на катедрата по "Анатомия и клинична биология" на Медицинския университет във Варна, ключовият учен на 3D-моделирането на гърдата, с цел ранно откриване на рак на гърдата доц. д-р инж. Кристина Близнакова, както и студенти по информатика и медицина. Екипът на ВСУ изследва възможностите за приложение на различни алгоритми, вкл. с използване на невронни мрежи за ускоряване на процеса за анализ на медицински изображения.  Доц. д-р Стоян Павлов от катедрата по анатомия и клинична биология на МУ – Варна, смята че въвеждането на подобни методи в медицинската практика ще ускори процеса на диагностика. Включването на дигиталните методи и анализа на данни ще позволи да се открият зависимости, които до момента са останали неясни за изследователите, а това ще доведе до ранна диагностика на заболяването. "Днес, в тази зала, имаме целият необходим талант, за да реализираме медицината на бъдещето", коментира Марин Железов - асистент в катедрата. Учените са убедени, че иновациите в науката могат да се правят, когато съществува трансфер между научните области.

Проф. Тодорка Костадинова - зам.-ректорът на МУ – Варна, представи проекти в областта на здравната грижа в контекста на „smart city“. Тя коментира, че предстои развитие на съвместната работа между Медицинския университет и Варненския свободен университет.
(https://www.facebook.com/VarnaFreeUniversity/videos/368849210429084/).
Днес бе денят за финансови технологии, както и за представяне на идеи за "умни" градове. Студенти и докторанти представиха реални бизнес-проекти, разработени в бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“ и в магистърските програми „Предприемачество“, „Архитектура“, „Кръгова икономика“, „Софтуерно инженерство“, „Киберсигурност“ и „Data Science“. Коментирани бяха технологични решения за разплащания в международен план, които са изключително важни както за електронната търговия, така и за туризма. Обсъдени бяха въпросите за дигитализиране на финансовите услуги.

Сред интересните демонстрации в панела „Open Smart City“  са иновативните решения както за „умни“ домове, така и за „умни“ паметници, разработени от студентите от специалност „Информатика и компютърни науки“ и „Архитектура“. Съвместната изследователска дейност между Варненския свободен университет и бизнеса е демонстрирана с линията „умни“ облекла, разработена от варненската фирма „Квантерал смарт облекла“, идеята за които се ражда на същата конференция през миналата година.
 
 
Партньори на събитието са: ScaleFocus, Quanterall, BASSCOM

Медиен партньор на събитието са водещите издания в областта на информационните и комуникационни технологии в България, част от ICT Media – „Computerworld“ и сп. CIO.