гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ “Черноризец Храбър” инициира Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика

26 Юни 2023
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ инициира създаването на Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика в Черноморския басейн. Тази инициатива е част от дейностите на проект “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB”.  Идеята беше анонсирана по време на Първото международно изложение за кръгова икономика, енергетика и строителство „Forward Green 2023“ в началото на юни в Солун. В него участваха водещи политици, учени и представители на бизнеса от България, Гърция, Югоизточна, Централна и Северна Европа, както и Азия и Америка. Първият международен форум по кръгова икономика бе открит от  Н. Пр. Валентин Порязов - посланик на България в Република Гърция и Джордж Кремлис - почетен директор на ГД "Околна среда" на Европейската комисия и патрон на първата в България магистърска програма “Кръгова икономика”, която се реализира във Варненския свободен университет.

ВСУ “Черноризец Храбър” бе представен от проф. д-р Петър Христов - ректор на университета и доц. д-р Елеонора Танкова - декан на факултет “Международна икономика и администрация” и ръководител на проекта, в който университетът е водеща организация, в партньорство със структури от Гърция, Турция, Грузия и Украйна. 

В първата в ЕС Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика в Черноморския басейн ще участват представители на публичната администрация и местни правителствени агенции, организации за колективно представителство на бизнеса, университети и неправителствени организации от държави на Черноморския басейн. Основните цели на новата група за сътрудничество са свързани с насърчаването и подкрепата на специални разпоредби за внедряване модела на кръгова икономика в страните от Черноморския басейн, адаптирането на национални, регионални и местни стратегии в зоната на Черно море към плана за действие на ЕС.

В изказването си пред участниците във форума доц. Елеонора Танкова засегна темите, свързани със споделената ценност за опазване на Черноморския басейн, ролята на образованието и мястото на женското предприемачество в промяната на нагласите.

“Обществото ни смята, че резултатите от политиките за кръгова икономика ще бъдат видими в далечно бъдеще, а днес се виждат предимно разходите за тях. Въпреки че вредите, които нанесохме в резултат на масовото индустриално производство и максимизиране на потреблението, са предизвикани именно от нашето поколение. Ето защо, основните ни усилия трябва да бъдат насочени към както към колективни, така и към индивидуални  действия”, коментира тя. Според доц. Танкова науката и образованието могат в най-голяма степен да съдействат за изграждането на капацитет и изпреварващо да развиват знания, които водят до формиране на ключови умения и потребности за постигането на прехода към кръгова икономика. Целта е да се формира колективното ново поведение (circular behavior) и то да се превърне в устойчива ценност.

Участието на ВСУ “Черноризец Храбър” в европейската инициатива ще допринесе за позиционирането му като водещ международен образователен и изследователски център по кръгова икономика. Варненският свободен университет е доказан лидер в образованието по кръгова икономика. В академичния профил на университета се реализира пълен цикъл образователни продукти по проблематиката – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. Темите, свързани с промените в климата и зеления преход, са застъпени в бакалавърските и магистърските програми по “Икономика”, “Публична администрация и мениджмънт”, “Бизнес администрация и мениджмънт”, “Архитектура” и др. 

Магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет е първата по рода си в Европейския съюз. Тя се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. „Обучението е на изключително ниво“, подчерта Джордж Кремлис, почетен директор на европейската дирекция. Студенти от два випуска на програмата представиха реални проекти за реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика. В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма “Кръгова икономика”. 

Университетът е водеща организация по проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, по който 90 експерти от Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Италия, Турция, Украйна и Швеция бяха обучени по въпросите на кръгова икономика, като използваха за първи път специално създадената платформа. В рамките на проекта бяха направени анализи и регионални проучване за състоянието на кръговата икономика в областта, страната и региона. 

Резултатите от проекта ще бъдат надградени и на следващ етап, който ще бъде насочен към успешното женско предприемачество в областта на кръговата икономика. Преминаването към “кръгово домакинство” е от изключително значение за промяна на нагласите на обществото по отношение на използването на ресурси и социално-икономическите условия. Жените в семейството са тези, от които зависи в най-голяма степен домакинствата да се превърнат в устойчиви, чрез приобщаващи кръгови практики. Това има и изключително силно влияние и върху формирането на новото кръгово поведение и сред най-малките - децата. ВСУ “Черноризец Храбър” подкрепя с менторство развитието на стартъпи в тази насока.

Университетът стана първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда, като променя едновременно средата и отношението, и отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии.