гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „Черноризец Храбър“ обучава директори на училища и детски градини за прилагане на STE(А)M

03 Април 2019

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще обучи над 100 директори на образователни институции от Варна по темата „STE(А)M – Стратегии, политики, методики и практики“. Събитието ще се проведе на 11 и 12 април от 9.00 ч. в „Естрея Резиденс“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“. В него ще участват директори на 36 основни и 12 средни училища, 51 детски градини и пет Центъра за личностно развитие. Партньор на обучението е Община Варна.

STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) е иновативно обучение чрез методите на природните науки, технологиите, инженеринга, изкуствата и математиката. Това е нов подход в обучението, възпитанието и развитието на творческото мислене, който създава умения за решаване на реални проблеми, с умело използване на технологиите, разбиране на важността за дизайна и изучаване на моделирането и проектирането. Всичко това позволява образователният процес да стане по-разнообразен и богат, като води до изживяване на науката като празник. Целта на STEM-обучението е децата да участват, да създават, да творят и експериментират с идеи и проекти в училище, в извънкласните форми и в неформална среда, като развива умения, подходящи за професиите на бъдещето. Прилагането на STEAM-обучения в България е приоритет в политиката на Министерството на образованието и науката.

Седмица преди събитието, участниците ще имат онлайн достъп до материали за обучението в специална платформа. Там те ще могат да публикуват и свои добри практики в областта на  STE(A)M-обучението. След специална селекция, по време на конференцията ще бъдат представени най-добрите практики. В програмата е заложено обсъждане на връзката на STE(A)M с други методологии на обучение, а също и методиката на оценяване на STEM проекти. Специфичният очакван резултат от обучението е изграждане на регионална STE(A)M-партньорска мрежа за Варна, в която са включени представители на различните научни области, подкрепящи създаването на нови практики.
Експертите на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще запознаят директорите на училища и детски градини с доклада на Европейската комисия за дигитализацията и професиите, който ще бъде публикуван този месец.

На събитието са поканени различни организации с ключов опит по темата, които ще представят своите практики. На 12 април факултетите и различните специалности на Варненския свободен университет ще демонстрират дейности в STE(A)M-обучението, които се прилагат в специалностите “Информатика и компютърни науки”, “Софтуерно инженерство и мениджмънт”,  “Предприемачество”, “Моден дизайн”, “Архитектура”, “Строителство на сгради и съоръжения”, “Дизайн”, “Интелигентни системи за сигурност”, “Киберсигурност” и “Криминалистически експертизи”.