гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ "Черноризец Храбър" посреща 24 май с Награда "Варна" за преподавателя проф. д.ю.н. Иван Русчев

24 Май 2022Преподавателят във Варненския свободен университет - проф. д.ю.н. Иван Русчев получи индивидуална награда „Варна“ за наука и висше образование в сферата на на обществените науки. Той беше номиниран от академичното ръководство на университета за високия си професионализъм, за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научноизследователската дейност, както и за повишаване нивото на подготовка на студентите от Юридически факултет на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“.
По традиция награда „Варна“ беше връчена в навечерието на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в Юнашкия салон. 28 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2022 г. Номинациите бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.

Иван Русчев е професор по право от 2008 г. Той е доктор на юридическите науки от 2016 г. и член-кореспондент на БАН от 2021 г. Преподава във Варненския свободен университет от 20 години. През 2017 г. е удостоен с почетен медал за заслуги към ВСУ "Черноризец Храбър".
Бил е арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара и в Арбитражния съд при Европейската юридическа камара. Той е член на Правния съвет към Президента на Република България. Официален експерт към НАОА и член на Програмния съвет на Националния институт по правосъдие.

Чл.-кор. проф. д.ю.н. Иван Русчев е автор на над 200 труда с висока теоретична стойност, ориентирани не само към доктрината, но и съставляващи важен принос за съдебната практика. Той има съществен принос за повишаване на нивото на подготовката по право на студентите от Юридическия факултет на Варненския свободен университет.