гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ "Черноризец Храбър" представя специалностите пред учениците от ГПЧЕ "Йоан Екзарх" във Варна

28 Март 2023
Днес екип на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е в ГПЧЕ "Йоан Екзарх" във Варна, където участва в изложението „ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД! – ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ 2023“. Талантливите възпитаници на езиковата гимназия имат засилен интерес към бакалавърските и магистърските специалности, които предлага ВСУ "Черноризец Храбър" след завършено средно образование.

Специално участие на щанда ни взема и Гергана Атанасова - възпитаник на елитната гимназия, която е третокурсничка в специалност „Право“ и член на Студентски съвет на ВСУ "Черноризец Храбър". През миналата година тя бе удостоена с приза „Студент на годината“ в направление „Правни науки“ от Национално представителство на студентските съвети. Носител е на поименна награда на Община Варна за 2022 г. Гергана бе част от студентския отбор на България, който представи страната ни на #ConSIMium - симулацията на Съвета на Европейския съюз през февруари 2023 г.

В ход е кандидатстудентската кампания на ВСУ “Черноризец Храбър” за прием в специалностите след завършено средно образование. Варненският свободен университет е предпочитан от все повече възпитаници на езикови и математически гимназии, както и на елитни училища от цялата страна. Студентите на университета поставят оценка Отличен 5,61 за качеството на учебния процес. Сред предимствата, които те изтъкват, са персоналното отношение, качеството на преподаване, сътрудничеството с бизнеса, възможностите за практики и стажове у нас и в чужбина, както и отличната университетска база. Варненският свободен университет осигурява добавена стойност за реализацията на студентите си.

По традиция е силен интересът на кандидат-студентите към специалност „Право“. И тази година кандидатстването в специалността е с оценките от държавния зрелостен изпит по Български език и литература и средния успех от дипломата за завършено средно образование. Обучението в сферата на сигурността във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ има близо 30-годишна история и традиции. Привлечени са водещи учени и преподаватели. Това е и една от причините сред най-предпочитаните специалности от кандидат-студентите, наред с „Право“, да са „Защита на националната сигурност“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Запазва се високият интерес специалност „Психология“.

И през новата учебна година студентите в специалностите от професионалните направления „Администрация и управление“, „Икономика“, "Информатика и компютърни науки“ и „Психология“ ще могат да избират между широкопрофилна подготовка с придобиване на втора специалност или задълбочаване на специализираната подготовка без увеличение на срока и таксите за обучение. Варненският свободен университет преподписа договора си с BI Norwegian Business School за провеждането на съвместната бакалавърска програма „Международен бизнес“, която дава възможност на студентите да получат едновременно 2 престижни дипломи по 2 специалности от 2 университета. Норвежкото бизнес училище е сред водещите университети в Европа и притежава три международни акредитации, наречени „Тройна корона“.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е лидер в обучението в специалностите „Архитектура“„Строителство на сгради и съоръжения“ и “Пожарна и аварийна безопасност” в Източна България. И тази година вниманието на кандидат-студентите привличат програмите „Графичен дизайн“„Интериорен дизайн“, и „Моден дизайн“. Безспорен е интересът към „Хореография“, провокиран от успешната реализация на завършилите музикално и танцово изкуство. Изкуствата са перлата в университетската корона на Варненския свободен университет. Те създават баланс между новото и традиционното хуманитарно знание.

Варненският свободен университет е единственият университет в България с акредитирана в дистанционна форма на обучение бакалавърска специалност „Информатика и компютърни науки“. Високото качество на обучението привлича студенти от различни градове на страната. Засилен е интересът на чуждестранните обучаеми към специалностите на английски език – „Информатика и компютърни науки“, „Международен бизнес“, а също към магистърските и докторските програми на университета.

ВСУ „Черноризец Храбър“ реализира образователното сътрудничество с държавни висши училища и чуждестранни университети, чрез създаване на съвместни иновативни магистърски програми. Варненският свободен университет работи активно по три проекта, финансирани от оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е първият български университет, който е сертифициран по ISO 14001:2015 за опазване на околната среда. Университетът променя едновременно средата и качеството на обучение, отговаряйки на най-високите стандарти за устойчивост, основани на образователните, икономически, екологични и социални критерии. Темите, свързани с промените в климата и зеления преход, са застъпени в бакалавърските, магистърските и докторските програми на университета.