гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ВСУ „Черноризец Храбър“ преминава към неприсъствен електронно базиран учебен процес

16 Март 2020

Разписът на учебните занятия във ВСУ „Черноризец Храбър“ се актуализира в съответствие с преминаването на online платформа на обучение. Със заповеди на Президента и Ректора на университета присъствените учебни занятия във ВСУ „Черноризец Храбър“ се отменят до 29.03.2020 г., а от 20 март 2020 г. се преминава към неприсъствен електронно базиран учебен процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

Семестриалните и държавните изпити, защити на дипломни работи и заседания на научни журита, насрочени в периода до 29.03.2020 г. се отлагат до второ нареждане.

До края на април се отменят всички масови мероприятия – конференции, дискусии, публични лекции, катедрени и факултетни съвети. До тогава е и ограничението на командировките на академичния състав, служителите и студентите, включително  мобилност или стажове.

Отмеят се всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, а завръщащите се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 13.03.2020 г., се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

Кандидатстедентската кампания се провежда online. Подаването на заявления за участие в кандидатстудентски изпити ще се извършва само по електронен път.

Присъствената работа на администрацията на ВСУ «Черноризец Храбър» се ограничава до минимум. 

Организирани са горещи телефонни линии, на които ще се предоставя информация и решаване на неотложни административни въпроси на преподаватели, български и чуждестранни студенти, служители, кандидатстуденти и граждани.

Продължава постоянното дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на ВСУ «Черноризец Храбър».