гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „Черноризец Храбър“ стартира прием за летен семестър в бакалавърските си програми

14 Януари 2019

За първи път тази година Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ провежда прием за летен семестър в бакалавърските си програми. Това дава възможност на кандидат-студентите да започнат обучението си в първи курс още в края на месец февруари, вместо през октомври, както и да съкратят периода на обучение.

Кандидатстудентският прием след завършено средно образование се осъществява по професионални направления – „Право", „Психология“, „Национална сигурност“, „Политически науки",  "Администрация и управление", "Икономика", „Информатика и компютърни науки“, "Архитектура, строителство и геодезия", „Изобразително изкуство“ и "Музикално и танцово изкуство".

Кандидатстудентските изпити се провеждат на място – в университета или онлайн. За успешно положен кандидатстудентски изпит се признават и резултатите от държавните зрелостни изпити или оценките от кандидатстване в други висши училища. Изключение прави приемът в държавно регулираните специалности като „Право“ и „Архитектура“.

Срокът за подаване на документи от кандидат-студентите е 15 февруари 2019 г.
Желаещите могат да получат допълнителна информация в Центъра за кандидатстудентски прием на Варненския свободен университет - на тел.: 052/ 355 106.