гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Второкурсници от специалност "Право" посетиха Варненския административен съд

22 Февруари 2024На посещение в Административен съд - Варна бяха студенти от II курс на специалност "Право" на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Те бяха водени от преподавателя по административно право и процес и дългогодишен съдия във Върховен административен съд Марина Михайлова.

Студентите присъстваха на съдебни заседания по касационни дела срещу решения на Районен съд – Варна, свързани с обжалване на наказателни постановления на Областна дирекция на МВР – Варна, Дирекция „Инспекция по труда“, отдел „Фискален контрол“ – НАП – Варна, Електроразпределение „Златни пясъци“ АД, Дирекция „Автомобилна инспекция“ и ОД на МВР - сектор „Пътна полиция“.

Председателят на тричленния касационен състав и председател на Административен съд – Варна – съдия Елена Янакиева разясни на студентите какъв е редът за обжалване на наказателни постановления, коя е първа и коя касационна инстанция. 

Съдия Янакиева запозна младите хора с историята на административните съдилища, видовете дела, които разглеждат и професията „съдия“, като постави акцент на независимостта и тайната на вземане на решения от съдиите по делата. 

„Като бъдещи юристи, Вие трябва да се научите да формирате свое становище, само когато сте се запознали задълбочено с доказаните факти, защото съдиите са обвързани с доказателствата и правният резултат зависи от тях. Съдията е арбитър и взема решение съобразно доказаните факти“ – обобщи съдия Елена Янакиева. Колко е важно практическото обучение за бъдещата им работа като магистрати, разясни председателят на съда и отправи покана към студентите да посещават съдебни заседания и без предварителна уговорка, защото те са публични и не се ограничава достъпът до тях. Съдия Янакиева пожела на младите хора успех, амбиция и вдъхновение в учението и бъдещата им работа.

Текст и снимки: Пресцентър на Административен съд - Варна