гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Във ВСУ „Черноризец Храбър“ завърши вторият випуск магистри по кръгова икономика

06 Декември 2022Вторият випуск на магистърската програма „Кръгова икономика“ завърши успешно обучението си във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В него се обучаваха студенти с интереси в областта на устойчивото развитие и опазването на околната среда, представители на общински администрации, неправителствени организации, предприемачи. Голяма част от тях са възпитаници на Варненския свободен университети и вече работят по реални проекти, свързани с безотпадните производства. Те надградиха знанията си в приоритетната за Европейския съюз дейност - реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика. Като стипендианти на Настоятелството на университета студентите от магистърската програма "Кръгова икономика" утвърждават нейното водещо значение за ВСУ „Черноризец Храбър“. Програмата е първата в Европейския съюз и се провежда под патронажа на Европейската комисия. 

В рамките на държавния изпит, дипломантите предложиха свои идеи за практическо приложение на принципите на кръговата икономика. 

С особен интерес бе посрещната темата на Владимир Вунчев за споделената електроенергия. Тя е разработена на базата на използването на комбинирано производство на зелена енергия от соларни панели и вятърни турбини за битова употреба. Когато батериите са заредени и няма консумация на ток, системата спира да работи. За да не се губи производителността й, към нея могат да се присъединят енергийно бедни потребители – къщи или обекти в съседство. Така европейските субсидии могат да стигнат директно до гражданите, смята Владимир Вунчев и допълва, че за реализирането на идеята са необходими законови промени.Димо Димов – председател на Общинския съвет в Провадия, представи своята теза за оползотворяването и повишаването на ефективността на управление на строителните отпадъци в община Провадия. Те представляват около 1/3 от общото количество отпадъци в общината, но проблемът е, че голяма част се изхвърлят в нерегламентирани сметища. Проектът би помогнал за създаване на нова концепция за управлението на отпадъците, смята той. Устойчивото управление на отпадъците, базирано на модерните методи на рециклиране бе темата и на дипломанта Мария Коричкова. Виктория Колева предложи решение на проблема с биомасата, оставаща след производството на лавандулово масло. Тя може да бъде обработвана като етанол или тор, която след това да се използва от малките производители в лавандуловите полета в нейния роден край.Мария Джунлиева предложи внедряването на гъбния мицел за опаковки в сферата на логистиката. Това е набиращ популярност естествен материал, отглеждан в субстанция от агро отпадъци, който има необходимите качества да се формова, а след употреба подхранва, а не замърсява почвата.„Магистърската програма „Кръгова икономика“ във Варненския свободен университет показа високо равнище на подготовка на студентите. Благодарна съм на специалистите, които водеха обучението в иновативната за Европа и света тема. В групата ни имаше представители на бизнеса и на администрацията, и вярвам, че всички ние ще наблегнем на прилагането на модели от кръговата икономика в реалния живот, за да върви света в добра посока“, коментира дипломантът Василка Дузова.ВСУ “Черноризец Храбър” разви проблематиката в академичния профил на университета – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. През септември в университета бе защитена първата в България докторска степен в областта на кръговата икономика. В дисертационния си труд д-р Румен Пехливанов – кмет на Община Рудозем, представи интегриран модел за управление на прехода от линейна към кръгова икономика на общините от Родопския регион - Рудозем, Мадан, Девин и Борино.

Част от магистрите от втория випуск на програмата вече изявиха желание да продължат своето обучение в докторските програми на Университета.

Започна приемът на студенти в магистърската програма „Кръгова икономика“ за летния семестър на учебната година. Документи се приемат до 15 февруари 2023 г. на https://magister.vfu.bg/ или на място в университета.