гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

в. "24 часа": "Национална сигурност" - хит сред кандидат-студентите

27 Май 2020

"Преподаватели са популярни юристи. Безработицата сред завършилите е 1,7%", пише в днешния си брой в. "24 часа".

Обучението в сферата на сигурността във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ започва през 1995 г. Вече 25 години Катедра „Сигурност и безопасност“ привлича водещи учени и преподаватели в областта на сигурността и правото - проф.  д-р Петър Христов - ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“ и създател на специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“, проф д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненски свободен университет, проф. д-р Румен Марков, доц. д-р Валентин Недев, проф. д.ю.н. Лазар Груев, доц. д-р Бойко Рашков, доц. д-р Валентин Тодоров, проф. д-р Валери Христов и др.

Обучението се провежда в акредитирани бакалавърски и магистърски специалности. Бакалавърските специалности са „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“, а магистрите се обучават в програмите „Съдебни експертизи“, „Митническо разузнаване и разследване“, "Киберсигурност" и „Интелигентни системи за сигурност“. Магистърската програма „Съдебни експертизи“ е комплексна и включва криминалистически, психологични, финансово-икономически, пожаро-технически, компютърно-технически и строително-технически  експертизи. Предстои обучението на студенти и в магистърските програми „Наука, образование и сигурност“ (продокторска програма) и „Управление на риска и оценка на въздействието в системата на националната сигурност“.

В университета е създадена отлична база, в която студентите получават практически умения за събиране на доказателства в процеса на разследването и изследване чрез различни видове експертизи. Бъдещите съдии, прокурори, разследващи органи и вещи лица се обучават в специализираните кабинети „Криминалистика и съдебни експертизи“ и „Тактика и методика на разследването“, които са оборудвани със съвременни технически средства и учебни материали.

ВСУ „Черноризец Храбър“ развива широка международна дейност в сферата на образованието и науката по проблемите на сигурността. Провежда се съвместна магистърска програма "Международно право и сигурност" с Киевския университет по право в Украйна. Обучението в бакалавърската програма "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и магистърската програма "Съдебни и криминалистически експертизи" придоби широка популярност в Кипър. Обучени са над 160 кипърски полицаи. Във Варненския свободен университет учиха и 300 турски пожарникари, които са първите огнеборци с висше инженерно образование в южната ни съседка. Турски специалисти учат и в докторската програма "Техника на безопасност на труда и противопожарна техника". От 10 години специалност "Защита на националната сигурност" на Варненския свободен университет привлича студенти от Полша, Франция и Белгия по европейската програма за мобилност "Еразъм" и "Еразъм+".

Голяма част от успешно завършилите студентите продължават обучението си в специалност „Право“ или в магистърските програми на университета. Те се реализират успешно в системата на МВР, полиция, гранична полиция, военна полиция, държавните и частни служби за сигурност и безопасност.

Кандидатстването в специалностите от професионалното направление „Национална сигурност“ е изцяло онлайн – 24 часа, 7 дни в седмицата.