гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Говорят абсолвентите от магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ на ВСУ "Черноризец Храбър"

28 Юли 2020
Магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ има дългогодишни традиции в направление „Икономика“ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" – повече от 10 години обучава студентите и гради техните професионални качества, умения и съдейства за тяхната реализация. Тя е сред предпочитаните в Катедра "Икономика" и единствена в страната, разказва нейният ръководител доц. д-р Виржиния Иванова.

Завършили са я над 460 студенти, реализирани в сферата на финансите, банките, фондовите борси, национални и международни компании, отдели по маркетинг, реклама, финансово-счетоводни, застрахователни дружества и др. Голяма част от възпитаниците на магистърската програма работят в утвърдени търговски банки, застрахователни дружества, финансови отдели на международни компании, и др. в страната и чужбина. 

Магистърската програма е подходяща за професионално и кариерно развитие на студентите – освен икономическа магистърска степен, те придобиват професионална квалификация в областта на финансите и банките, но допълнително придобиват знания и умения по маркетинг и мениджмънт на финансово-банковото дело, международния бизнес и световната икономика. Тя осигурява гъвкавост в обучението - провежда се в редовна, задочна и дистанционна форма.

В магистърската програма се обучават студенти, придобили бакалавърска степен в различни български и чуждестранни универсетити както и от различни професионални направления, което им дава диференцирано образование, конкурентоспособност и възможности за работа в различин области и направления.

Тази година, за първи път специалността изпрати своите випускници с виртуална церемония (вижте тук ►).
На дипломираните студенти пожелаваме здраве, за да реализират мечтите си, устрем към нови успехи, иновативно мислене, с което да изграждат професионални и лидерски екипи на работното си място, желание за обучение и обогатяване на знанията и уменията, за да са гъвкави и устойчиви в променящата се пазарна среда.
 
Светът винаги ще има нужда от специалисти по финанси и банково дело. Затова бъдете сигурни, че полученото образование ви дава старта към тази кариера. 

На добър час, скъпи абсолвенти! На добър час, Випуск 2020!


Представяме ви част от отличните възпитаници на Магистърската програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг":


Виктория Артинова, студентка от магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Днес е знаков ден за всички нас. Завършваме един етап от живота си, с който всеки трябва да се гордее! Искам да изкажа цялата си благодарност към ръководството на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър” , към преподавателите и всеки, който е бил част от реализирането на магистърската програма. Благодаря за подкрепата и мотивацията  на ръководителя на програмата - доц. д-р Виржиния Иванова.

Габриела Николова, Магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Финансовият мениджмънт изгради в мен култура за правилното управление на паричните потоци, което е изключително важно за мен, както в професионален, така и в личен план. Знанията по мениджмънт и маркетинг ми дадоха възможност да иградя в себе си култура  при управлението на ресурси и екипното взаимодействие, а познанията в банковия сектор са причината толкова бързо да се реализирам след завършването си.


Деница Христова – експерт от практиката (Агрополихим АД - Девня) в магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Пожелавам успешна реализация на завършилите студенти в магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“. Вие сте избрали една от най-перспективните професии, от която винаги ще има нужда от кадри, а именно – финансите и банковото дело! Повечето от вас вече работят в тези сфери, други тепърва ще се реализират професионално! Няма нищо по-хубаво и градивно да работиш желаната професия! Успех в начинанията и попътен вятър в живота!
Димитрина Славова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

По време на обучението изпитах огромно задоволството от съвместната работа с колегите, преподаватели и студенти,защото досега до всеки един от тях ме обогати както със знания, така и емоционално. Всичко това ме научи да творя и мисля нестандартно, а не в клиширана форма. Научих се да не приемам удобството за мой наставник в живота, и да не приемам нищо за даденост.


Димитър Друмев, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Полученото образование ми даде знания, умения и компетенции за работа във финасвата и банкова сфера. Пожелавам на всички да успеем да се реализираме в България и да работим желаната професия.  Благодарности към професионалния екип от преподаватели в магистърската програма!
Зорница Стаматова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Тази магистърска програма създава професионалисти, развива инвидуалното мислене на студентите, учи ги да бъдат отговорни и да имат устремът да реализират своите професионални знания и умения!

Кремена Сотирова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ 

Вярвам че тази допълнителна специализация ще ми помогне да подобря уменията си на работното място и ще ми даде възможност за много по-добра реализация. Като работеща в банковия сектор, смятам че магистърската програма спомага за обогатяване на знанията , развива допълнително желание за работа и себеутвърждаване.Марина Вителова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Скъпи колеги, благодаря за обучението, през което преминахме заедно. Чувствам се прекрасно, удовлетворена от себе си за постигнатите резултати и съм сигурна, че ни чакат много успехи. Екипната работа, индивидуалният подход, професионализма на преподавателите и условията за обучение в университета доведоха до постигане на високите резултати и целта, която си бях поставила.


Петя Стоянова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Удовлетвореността от знанията, които придобих през тази една година на образованието си не спира да ме води към усъвършенстване и личностно развитие. Открих нови приятелства, развих интелекта си и не спирам да вървя към успеха и осъществяването на мечтите си.
   
 


Симона Недева, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Днес е важен ден! Ден, в който завършваме един етап от живота си, ден в който си спомняме и анализираме изминалите години - изпълнени с емоции, радост, трудности и възходи, години в които смея да твърдя, че всички ние пораснахме, научихме много нови неща, влязохме в дълбините на нашите професии, учихме и се развихме, заедно с екипа от преподаватели и експерти от практиката.
 

Теодора Георгиева,  магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, пълен отличник на магистърската програма

Специалността е единствена по рода си сред българските университети и дава четири профила на реализация – финанси, банки, мениджмънт, маркетинг. Тук получих цялата палитра от необходимите знания и усетих лично внимание към всеки студент.
Юлия Попова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

 Получих повече отколкото очаквах! Задочното обучение, като форма, е прекрасно. Пести време и средства. Смятам, че знанията, които получих, са на нужната висота и ще ми помогнат да бъда конкурентноспособна в моята работа. Поразена съм от вниманието на преподавателите и тяхната достъпност. Комуникацията с тях беше удоволствие. Всички са изключително мили! Пожелавам успешна реализация на всички колеги!

Юлия Стоилова, магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Магистърската програма „ФБММ“ е специалност, която е с всеобхватно приложение, което ни дава възможност да се реализираме по-най добрия начин в сферата на банковото дело, мениджмънта и маркетинга и финансите, не само в България, но и в чужбина.Избрах я, защото се развивам точно в  сферата на банковото дело. Тази специалност ми даде увереността, че мога да де справям много добре с работния процес.