гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Два студентски екипа участват в Международния архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом

17 Януари 2020Два студентски екипа от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се регистрираха за участие в Международния архитектурен конкурс за идеен проект на новата сграда на Карин дом. Студентите са от специалност „Архитектура“ - IV курс, от магистърската програма „Опазване на културното наследство“ и дипломанти. В тях участват арх. Теодора Карагьозова, арх. Олга Голант, к. арх. Росен Каменов, арх. Анна Димитрова, арх. Мартин Димитров, Александър Чатов, Богдан Нешев. Двете групи се ръководят съответно от д-р арх. Жечка Илиева – декан на Архитектурния факултет и арх. Боряна Ножарова – преподавател в направление „Обществени сгради“.

Вчера двата екипа посетиха Карин дом и се запознаха с експертите, които работят там. Проведе се задълбочен разговор, касаещ нуждите на децата, предлаганите дейности и функционирането на специализираните кабинети.

Карин дом е водеща организация в предоставянето на комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Дейността на организацията се осъществява във вилата на семейство Станчови, построена през 1908 г., която вече не е достатъчна за дейността на фондацията. През миналата година Общинският съвет на Община Варна дари на Карин дом терен за изграждане на нова сграда. Финансирането се предоставя от Фондация Велукс.

„Участието на студентите в международния конкурс е възможност да демонстрираме уменията на нашите възпитаници, да предложат хармонични обемни решения за територията и овладяване на специфичната функция на сградата“, смята д-р арх. Жечка Илиева. Студентите са насочили решенията си към съобразяване с теренните дадености, постигане на ясни функционални връзки и балансирани обеми. Проектните си предложения за участие в конкурса те ще предадат в края на февруари тази година.