гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“ ДОЦ. Д-Р ЕЛЕОНОРА ТАНКОВА – ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В КИРГИЗСТАН

17 Декември 2018Деканът на факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет доц. д-р Елеонора Танкова бе отличена със званието „почетен професор“ на Международния университет в Киргизстан.Доц. Танкова посети Западния кампус на висшето училище на 7 декември 2018 г. и проведе поредица от срещи с председателя на Настоятелството на Академичния консорциум "Международен университет на Киргизстан“ акад. Аидаралиев и екипа за международно сътрудничество.В рамките на визитата бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между двете академични институции, перспективите за разработване на съвместни докторски програми, създаване на съвместни дискусионни съвети и издаване на двойни дипломи.