гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Джордж Кремлис със специално обръщение към кандидат-студентите от магистърска програма "Кръгова икономика"

29 Юли 2019

Специално обръщение към кандидатите да се обучават в магистърска програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет"Черноризец Храбър" изпрати ДЖОРДЖ КРЕМЛИС - почетен директор на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и един от водещите лектори в магистърската програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет.

Какво каза Джордж Кремлис, вижте във видеото ⏩
♻️ Програмата "Кръгова икономика" е подходяща за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите.

ℹ️ Още информация за магистърската програма "Кръгова икономика" вижте на: ⏩ http://circulareconomy.vfu.bg/

ℹ️ Как да кандидатствате, вижте на:
⏩ http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/175

⚠️ Магистърската програма "Кръгова икономика" може да изучавате във Варненски свободен университет, а също и във ВСУ „Черноризец Храбър” Филиал Смолян .