гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Дипломанти в специалност „Архитектура“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ са победители в конкурса на НТС – Варна

24 Януари 2024


Визуализация от дипломния проект на Жаклин Ангелова - „Завод за производство на електромобили с обучително-изследователски център“Жаклин Ангелова и Виктория Гърневска – дипломанти в специалност „Архитектура“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, са победители в конкурса на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна за 2023 г.

Първото място в направление „Технически науки“ е за Жаклин Ангелова и проекта й „Завод за производство на електромобили с обучително-изследователски център“. На второ място е класиран проектът на Виктория Гърневска - „Планетариум и обсерватория“. Достойно се представи и дипломантът от специалност „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ Ерхан Калинов с дипломната си работа на тема: „Защитен механизъм за вътрешната мрежа на Варненски свободен университет“. Дипломните проекти на нашите студенти бяха предложени за участие в конкурса от факултетите. Възпитаниците на Варненския свободен университет се състезаваха в оспорвана конкуренция – подадени бяха 26 дипломни работи на възпитаници на варненските университети.

Безспорният победител – дипломният проект за завод за производство на електромобили с обучителен-изследователски център на Жаклин Ангелова, е в направление „Производствени сгради и комплекси“ и е с ръководител д-р арх. Петър Николов. Проектът е разработен за територията на Западната промишлена зона във Варна. Жаклин изследва заводите на световни автомобилни гиганти, както и нереализирани студентски проекти от различни страни по света. Тя отделя специално внимание на производствения процес, складовите зони и пространствата, необходими  за изграждане на роботизирана поточна линия за електромобили. „Производството на едно превозно средство е сложен комплексен процес от
самото му инженерно проектиране до готовия краен продукт“. Тя предлага решение за автоматизирано складиране на готовите автомобили в многоетажни цилиндрични паркинги.


Изключително интересен е и проектът на Виктория Гърневска за планетариум и обсерватория във Врачанския балкан, в близост до пещерата Леденика. Той е разработен под ръководството на научните ръководители д-р арх. Радост Райновска и арх. Боряна Ножарова. „През последните 30 години липсват нови проекти за обсерватории и планетариуми в България. Няма добре развит астрономически център около столицата и в северната старопланинска част на страната“, пише дипломантката, след направения обстоен анализ. Обществената сграда е разделена на няколко функционални зони -  три с кръгова планова форма с различна етажност и един трапецовиден обем от три етажа, който служи за връзка между зоните. Обособени са обсерватория, планетариум, музей, ресторант и кафе. Зона „образование“ включва конферентни и обучителни зали, кабинети по астрономия и физика, складови помещения и библиотека с книгохранилище. Предвидено е пространство и за научен център с лаборатории за изследователска дейност и открита тераса за наблюдения с преносими телескопи.

Отличията за дипломантите на Варненския свободен университет подчертават високото ниво на образование, креативността на студентите и индивидуалния подход в работата на преподавателите. Тези успехи отразяват не само отличната техническа компетентност на студентите, като доказателство за високия стандарт на образование във ВСУ "Черноризец Храбър", но подчертават и ангажираността на дипломантите към творчески и иновативни проекти. Спечелените призови места в конкурса на НТС – Варна показват ролята на университета в подготовката на бъдещите лидери в областта на архитектурата и техническите науки, както и в решаването на съвременните градоустройствени и бизнес предизвикателства.Визуализация от дипломния проект на Виктория Гърневска - „Планетариум и обсерватория“


Визуализация от дипломния проект на Виктория Гърневска - „Планетариум и обсерватория“Визуализация от дипломния проект на Виктория Гърневска - „Планетариум и обсерватория“