гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Дипломант представи впечатляващ проект за конгресен и фестивален център в курорта Албена

05 Април 2023
Дипломанти от специалност "Архитектура" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" успешно защитиха своите дипломни проекти и съвсем скоро ще са най-младите попълнения в гилдията на архитектите в България.

Пред академичното жури, с председател чл.-кор. проф. д.ар.н. арх. Атанас Ковачев - ръководител на катедра “Архитектура и урбанистика”, се представиха 14 дипломанти. Те защитиха проекти за жилищни, промишлени и обществени сгради, две от работите бяха на тема "Градоустройство", а една бе посветена на опазване на културно-историческото наследство. Средният успех от представени проекти е много добър 5. Разработването на дипломните идеи е времето, в което нашите студенти показват наученото през годините в университета, като често създаденият от тях реален архитектурен проект е свързан с мечтите им.

Защитата на дипломните проекти по традиция привлича многобройна публика от студенти, преподаватели, архитекти, строители и дизайнери. В залата присъства арх. Марин Велчев – председател на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна, и възпитаник на специалност "Архитектура" на ВСУ "Черноризец Храбър"

С най-високата оценка - отличен 6, бе оценен проектът на Росен Каменов, който представи впечатляваща разработка  в направление "Обществени сгради и комплекси". Той защити архитектурната си идея за конгресен и фестивален център в курортен комплекс Албена  - "сграда, каквато в комплекса липсва", казва той. Зад модерната фасада на функционалната сграда, съобразена изцяло с идеите за устойчив туризъм, дипломантът предложи визията си за зала с 1150 места, три многофункционални зали с прилежащите им помощни помещения, ресторант и кафе. Ръководители на дипломния проект на Росен Каменов са д-р арх. Радост Райновска и арх. Боряна Ножарова.

Личната история на дипломанта е тясно свързана с курортния комплекс, където той работи дълги години в сферата на туризма. Росен Каменов е един от студентите на ВСУ "Черноризец Храбър", които са доказателство, че никога не е късно за успешна промяна на професията.

Дали дипломният идеен проект има реално бъдеще - вижте във видеото ►