гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Доц. д-р Галина Момчева е модератор на Innowave preSummit 2021 – Varna Innovation Camp.

14 Юли 2021
Доц. д-р Галина Момчева - ръководител на Катедра "Информатика" на ВСУ "Черноризец Храбър", ще бъде модератор на откриващия панел "Иновации и дигитализация на образованието" в започващия утре Innowave preSummit 2021 – Varna Innovation Camp.

Събитието, което ще се проведе под мотото “Варна - Град на Знанието", е повод градът да посрещне основния екип от експерти, администрация и бизнес, които преобразиха Клуж-Напока в един от най-бързо развиващите се иновативни и прогресивни Европейски центрове. Приветствие към участниците във форума ще направят Мария Габриел - европейски комисар по иновации, изследвания, култура, образование и младеж, както и кметовете на Варна и Клуж-Напока - Иван Портних и Емил Бок.

Innowave preSummit 2021 – Varna Innovation Camp е продължение на Innovation Camp 2020 Cluj-Napocca, където StartupCity Varna беше съорганизатор и първи етап от еталонния за Варна формат - Innowave Summit. Форумът се организира от Сдружение "Български бизнес форуми" и Община Варна – Дирекция "Туризъм", Дирекция "Образование и младежки дейности", в партньорство с Община Клуж-Напока.

Акцентите в програмата на събитието са:

- Иновации в образованието - C-Edu Cluster For Education и Варна - Град на Знанието, неформално образование и метода за учене през целия живот, инструменти за интернационализиране на Клуж и Варна, насоки и подготовка в международен план за бъдещето на образованието в Европа.

- Европейски Стартъп Градове, локални и младежки инициативи.

- Дигитална трансформация и бизнес среда Нов Европейски Баухаус

- Дигитализация в Туризма - Споделяне на добри практики и обмен на цифрови инструменти между градовете, конферентен туризъм, пазар на труда.

Повече информация за събитието, може да откриете на: https://presummit.innowavesummit.com/home-bg/