гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Електронното банкиране и киберсигурността във финансовия сектор провокираха магистри за дипломни проекти

30 Ноември 2020

Студентите от магистърската програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" от випуск 2019/2020 постигнаха високи резултати на приключилия в края на миналата седмица държавния изпит и защита на магистърските тези, съобщават от катедра "Икономика".
 
Едни от най-интересните дипломни проекти бяха насочени към електронното банкиране, киберсигурността във финансовия сектор, влиянието на холдинговите дружества и транснационалните банки и корпорации върху световния бизнес. Магистрите направиха  серия от изводи за значението на стратегическотото мислене на мениджъра на компанията за развитието на организацията.
 
"Избрахте да се обучавате в една от най-търсените магистърски програми на катера "Икономика" и я завършихте с успех! Познавам и вярвам във вашите качества, убедена съм, че ще се реализирате в желаната професия. На тези от вас, които вече работят в сферата на финансите и банковото дело, пожелавам успех в кариерното израстване!", каза след изпита ръководителят на магистърската програма доц. д-р Виржиния Иванова. От името на преподавателския състав на катедрата, тя покани студентите да продължат обучението си в докторските програми на университета.

Обучението в магистърската програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" се води от едни от най-добрите преподаватели и експерти от практиката. То е в редовна, задочна и дистанционна форма. Пограмата е за подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на националните и международните финанси, банковото дело, международния фирмен и финансов бизнес, банковото счетоводство, фондовите борси, капиталовите пазари и др.