гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Занятията и изпитите във ВСУ "Черноризец Храбър" в периода 6 - 11 март са препланирани

06 Март 2020

На основание заповед № РД-01-114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, издадена във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри епидемични заболявания, Президентът на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков издаде заповед за преместване на началото на летния семестър на учебната 2019 / 2020 г. от 09 на 12 март 2020 г.

Занятията и изпитите, планирани в периода 06 – 11 март 2020 г., ще бъдат препланирани до края на деня и отразени в учебния разпис.


Със заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д-р Петър Христов, държавният изпит по Гражданскоправни науки от специалност „Право“, планиран за периода 9 – 12 март 2020 г., се премества в периода 16 – 19 март 2020 г.

Държавните изпитни защити по „Строителство на сгради и съоръжения“, планирани на 11 март 2020 г., се преместват на 12 март 2020 г.