гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Започва ХХI лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"

24 Юни 2022
ХХI Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще се проведе на 1 и 2 юли 2022 г. Тя ще бъде открита в 10,00 ч. на 1 юли в Аула Максима на университета. Събитието е под знака на 30-годишнина от създаването на ВСУ „Черноризец Храбър“.

По традиция Лятната научна сесия на Юридическия факултет се провежда в три направления - "Правни науки", "Сигурност и безопасност" и "Психология". Тази година темите са:
► "Правото като изкуство за доброто и справедливото”,
► „Гражданска сигурност за обществото” и
► „Приложна психология - възможности и перспективи".

С особен интерес се очакват пленарните доклади. Проф. д-р Петър Христов, ректор на ВСУ "Черноризец Храбър", ще представи темата “За научната картина на сигурността в света като инструмент на политиката за мир и стабилност”, проф. д.н. Людмил Георгиев ще говори за “Съвременният цивилизационен сблъсък или проблематизирането на смисъла”, а проф. д-р Иво Христов ще изнесе доклада “Краят на една епоха”.

Темите на конференцията провокираха интереса на участници от висши училища и научни организации в България, Израел, Казахстан, Кипър, Турция, Русия и Полша. Очаква се те да представят над 100 доклада. България ще бъде представена от учени, изследователи, докторанти и студенти от ВСУ "Черноризец Храбър", а също и от ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", УниБИТ, Бургаския свободен университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Софийския университет, УНСС, Югозападния университет и др.

На събитието са поканени представители на съдебната власт, МВР, Министерство на правосъдието, Община Варна - Отдел "Отбранително мобилизационна подготовка" и др.

Катедра "Психология" ще посрещне на конференцията проф. д.пс.н. Сава Джонев - председател на  Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, преподаватели от Южно-Уралски държавен университет, гр. Челябинск, д-р Теменужка Матева - директор "Център за психично здраве"; гр. Русе, Албена Павлова - директор на СУ "Гео Милев", гр. Варна, Жулиета Петкова - директор на Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф.д-р Иван Шишманов”, гр. Варна и др.


ПРОГРАМА на
ХХ
I Лятна научна сесия`2022
  
01 юли 2022 г.
Пленарна сесия
10,00 ч. – Аула Максима
 
Научна конференция
„Правото като изкуство за доброто и справедливото ”
13,30 ч. – Руски център
15,30 ч. – Руски център
 
Научна конференция
„Гражданска сигурност за обществото ”
13,30 ч. – Кабинет по качество
15,30 ч. – Кабинет по качество
 
XХI международна  научна конференция
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ” (програма)
13,30 ч. зала 307
Секция „Социална психология, организационна психология, психология на развитието, педагогическа психология, психология на културата“
15,30 ч. зала 307
Секция „Психология на личността, психология на сигурността, консултативна психология, клинична психология, позитивна психология“
15,30 ч. зала 207
 
02 юли 2022 г.
Научна конференция
„ПРАВОТО КАТО ИЗКУСТВО ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОТО ”
9,30 ч. – Руски център
 
Научна конференция
„ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО ”
9,30 ч. – Кабинет по качество
 
I международна  научна конференция
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ” (програма)
Обща секция за студенти и докторанти „Млад изследовател“
9,30 ч. зала 307