гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Започна XIX Лятна научна сесия на Юридическия факултет

19 Септември 2020

XIX Лятна научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" започна с научната конференция “Ролята на съдебната практика за развитие на правото”.

Конференцията бе открита от проф. д.ик.н. Анна Недялкова, председател на Настоятелството на университета.

Пленарни доклади представиха ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър" – проф. д-р Петър Христов, деканът на Юридическия факултет проф. д.ю.н. Йонко Кунчев и проф. д-р Людмил Георгиев - преподавател в катедра "Психология".

Програмата продължава и днес. 

Участници в конференцията са учени от ВСУ „Черноризец Храбър”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Икономическия университет – Варна, Института за държавата и правото при БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС. Те ще представят доклади в различни научни направления: международноправни, гражданскоправни и наказателноправни аспекти.

В рамките на конференцията са предвидени дискусии, на които ще се обсъдят поставените въпроси и проблеми по изнесените доклади.
Конференцита се провежда във виртуалните аудитории на Варненския свободен университет: https://meet.google.com/hdz-rbkq-eja