гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Защита на докторантския минимум по чужд език - за първи път във виртуалната среда на ВСУ "Черноризец Храбър"

11 Юни 2020Защита на докторантски минимум по чужд език се проведе във Варненския свободен университет. За първи път изпитът премина във виртуалната среда на университета. На него се явиха седем докторанти, като двама от тях се представиха на руски език, а петима на английски език.

Изпитната комисия, председателствана от проф. д-р Галина Шамонина - главен секретар на университета и ръководител на Руския център, бе впечатлена от представянето на докторантите Румен Пехливанов, Петър Павлов, Васил Павлов и Любка Влашкова. Всички те получиха отлични оценки.

Това е един от четирите изпита, които полагат докторантите във ВСУ "Черноризец Храбър".
За отличното провеждане на докторантския минимум съдействаха експертите на Технологичния институт на ВСУ "Черноризец Храбър".

Още за докторските програми на Варненския свободен университет, вижте тук ►