гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Магистърската програма „Кръгова икономика“ стартира с лекции на почетния директор на дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия – Джордж Кремлис

24 Октомври 2018

Магистърската програма „Кръгова икономика“ стартира с лекции на почетния директор на дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия – Джордж Кремлис във Филиал Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 26 октомври 2018 г.

Лекциите на тема „Кръгова икономика“ са част от лекционния курс на едноименната магистърска програма, която се реализира с подкрепата на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК, Министерството на околната среда и водите, Парламентарната комисия по околната среда и водите и областните управители на Смолян и Варна.

Магистърската програма „Кръгова икономика“ е първата и единствена в страната магистърска програма, интегрираща в комплексно, специализирано и иновативно обучение актуалните проблеми на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания. Програмата дава възможност за обучение в областта на екологичните иновации и подготвя за новите професии в контекста на трансформацията от линейна към кръгова икономика. Учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти.

Лекциите на почетния директор на дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия – Джордж Кремлис започват в 10:00 часа на 26 октомври и ще бъдат открити за всички желаещи с интереси по темата кръгова икономика.
На 27 октомври от 10.00 ч. в Аула „България“, Джордж Кремлис ще вземе участие и в  тържествената промоция на студентите от випуск 2018 на филиал Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.