гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Магистърската програма "Международни финанси" отваря врати към международни компании

05 Май 2020Магистърска програма „Международни финанси”
на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е за студентите, които имат желание да работят в сферата на финансите или счетоводството. Програмата изгражда знания, умения и визия по ключовите въпроси в банковото дело и финансите, с акцент върху изучаването на регулацията на банковия сектор и основните функции във финансовата система. В хода на обучението студентите развиват познавателни, критични, изследователски и личностни умения, необходими в света на бизнеса.

Обучението се провежда в дистанционна среда, което предполага удобство при разпределение на времето, в съответствие с индивидуалните възможности и потребности на студентите.

Програмата се предлага на български и на английски език.

Магистърската програма "Международни финанси" ще бъде от особен интерес за тези, които желаят да изградят кариера в банковия сектор, в специализирани финансови институции и фонд мениджмънт, в дружества, занимаващи се с ценни книжа, в мултинационални компании или да заемат позиции в корпоративното финансово управление и като независими финансови консултанти.

Ето какво споделиха алумни студентите на Магистърската програма „Международни финанси” ►

София Бармпа, Гърция

Завършила съм бакалавърската си степен по специалност „Счетоводство и финанси” в "Technological Educational Institute of Central Greece". Работя като секретар и касиер в международна транспортна компания и заедно с това преподавам "Икономикс".
Избрах магистърската програма „Mеждународни финанси” на Варненския свободен университет с обучение на английски език, защото допълва знанията ми по икономика на международно ниво и ми дава възможност да работя в национални и международни компании.
Направих много добър избор, тъй като дипломата по „Международни финанси” ми помогна да си намеря работа в международна компания и значително допринесе за усъвършенстване на знанията ми по финанси в процеса на преподавателската ми дейност.
Най-важното нещо за мен беше удобството на дистанционното обучение.
Можех да разпределям времето си за учене без ограничение във времето, което да отделя. Посетих университета, за да се явя на държавен изпит и в последствие да получа дипломата си, което беше удобно за мен.
Дистанционното обучение в магистърска програма „Международни финанси” е идеална възможност за студенти от чужбина, които не знаят български език, като мен, тъй като то е на английски език и те получават непрекъсната помощ от страна на университета и преподавателите в хода на учебния процес!
Отново бих направила същия избор!Снежа Леммерер, Австрия


През 2018 година завърших магистърската си степен във Варненския свободен университет, специалност „Международни финанси”, дистанционно обучение.
По професия съм консултант в сферата на финансите и съм управител на конслултанстка фирма в Австрия. По време на  обучението ми по специалността „Международни финанси” получих много задълбочени знания, които  използвам  ежедневно при консултациите на моите клиенти.
Дистанционната форма на обучение беше сред основрите причини да реша да се запиша точно в този университет. Голямо предимство за мен беше да уча където и когато мога. Чрез възможността сама да разпределям времето си за учене, успях идеално да комбиринам семейния и професионалния си живот с желанието си да завърша специалност “Международни финанси”.