гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Международна научна конференция „Четвъртата индустриална революция и Балканите“ започва във ВСУ „Черноризец Храбър“

20 Юни 2019

Международната научна конференция „Четвъртата индустриална революция и Балканите“ ще се проведе във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 21 и 22 юни 2019 г. Организатор и домакин на събитието е Юридическият факултет на университета. Началото на пленарната сесия е от 10,30 ч. в петък – 21 юни, в Учебно-спортния комплекс на университета.

Водещи учени от страната и чужбина ще обсъждат въпроси, свързани с правните проблеми на икономическите отношения, както и националната сигурност и научната дипломация в Черноморския регион. В рамките на събитието ще се проведе и ежегодната XVIII международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“ – най-големият форум в страната в областта на психологичното познание.

Като специални гости на Международната научна конференция са поканени двама зам.-министрите на образованието и науката – доц. Петър Николов, и на правосъдието – проф. Николай Проданов, а така също ректори и преподаватели от университети от България и чужбина.
Конференцията ще бъде открита с пленарен доклад на тема „Предизвикателствата пред пазара на труда и образованието“, който ще изнесе проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“. Ректорът на Варненския свободен университет проф. д-р Петър Христов ще представи доклада „Балканското рисково общество като организирана безотговорност“, а проф. д-р Людмил Георгиев – преподавател във ВСУ и специалист в областта психология на религиите и сравнително културна психология, ще представи темата „Предизвикателствата пред балканските културни и етнически традиции“.

Международната научна конференция „Четвъртата индустриална революция и Балканите“  ще продължи в три панела:
  • Секция „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“ – със серия доклади, през призмата на приключващото след броени дни ротационно председателство на България в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Ще бъдат обсъдени и теми, свързани с  правната уредба на лобизма в България (доклад на Яни Янев -вицепрезидент на ВСУ), търговската и гражданската правоспособност, изучаване на електронните следи от киберпрестъпления, ефектите от дигитализацията върху съвременната престъпност и др. Модератор на панела ще е доц. д-р Юлиана Матеева – ръководител на катедра „Право“ във ВСУ.
  • Секция „Национална сигурност и научна дипломация в Черноморски регион“
  • Секция „Приложна психология – възможности и перспективи“, в която ще се разгледат теми, свързани със съвременното психологично познание, влиянието на обществено-икономическите условия върху психиката на хората, както и възможността за по-добро психично здраве на обществото. С особен интерес се очаква доклада на проф. Миляна Маркович от Белградския университет. На 22 юни от 14 ч. в университета ще се проведе майсторски клас по психоанализа и психосоматика, воден от д-р Ирина Михайлошина – сертифициран специалист към Европейската конфедерация по психоаналитична психотерапия, координатор на кризисния център на украинската асоциация по психоанализа, преподавател в Международния институт по дълбинна психология.
В конференцията ще бъдат представени и студентски научни разработки, сред които и изследване за възприятията на младите за социалните феномени – радикализъм и насилствен екстремизъм.

Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ провежда ежегодно Лятната научна сесия, която допринася за поддържане на интензивността на научните комуникации, научното сътрудничество и обмен, стимулират се научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ и другите участници.