гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

На 12 и 13 юни 2019г. във Варненски свободен университет „Черноризец Хабър“, се проведе четвъртата партньорска среща по проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820

04 Юли 2019

На 12 и 13 юни 2019г. във Варненски свободен университет „Черноризец Хабър“, гр.Варна, България се проведе четвъртата партньорска среща по проект  „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Полша, Австрия и България.

През първия ден партньорите говориха за това какво е направено и какво предстои по:

  • O1 Смесено обучение и обучение за достъпност на уеб съдържание;
  • O2 Ръководство за преподавателите;
  • O3 Кодекс на добрите практики;
  • O4 Набор от препоръки относно стратегията и плана за действие за включване на образованието за достъпност.


През втория ден партньорите продължиха с:

  • Обсъждане на семинарите за достъпност, които предстои да се проведат в Полша, Австрия и България;
  • Дискусия по отношение разпространението и използването на резултатите от проекта.


Партньорите изразиха мнения и препоръки за администрирането и отчитането на проекта. Подробно бяха обсъдени съдържанието, сроковете и разпределението на отговорностите между партньорите за оставащото време до завършването на проекта. Срещата завърши с обсъждане на финансовите условия и бъдещите задачи.