България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Огромен интерес към Варненския свободен университет по време на кандидатстудентските борси

27 Февруари 2019


Огромен интерес към програмите и проектите на ВСУ "Черноризец Храбър" бе отбелязан на кандидатстудентските борси, които се проведоха в началото на седмицата в Пловдив и Варна. Бъдещите студенти сложиха очила за виртуална реалност на ВСУ "Черноризец Храбър" и успяха чрез тях да влязат в аудиториите и да разгледат кампуса на университета. Интересът на младите към висшето училище е породен от тясната връзка  на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план.

Варненският свободен университет е висше училище, предпочетено за обучение от студенти и докторанти от пет континента. Бъдещите специалисти от Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка избраха ВСУ, който се утвърди като международна образователна площадка за трансфер на знания, съвременни компетенции, научни изследвания и дигитални технологии. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет с най-високата оценка сред частните висши училища в страната.

Кандидатстудентската кампания
на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления - „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“,  „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски  език.

Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

За първи път през новата учебна година факултетът „Международна икономика и администрация“ предлага прием след завършено средно образование в специалност „Предприемачество и бизнес“. Бакалавърската програма стъпва на устойчивите модели на магистърския курс „Предприемачество“. Той  пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи. Партньори на Варненския свободен университет са водещите американски и европейски университети и Българския център по предприемачество. Първият курс от 31 магистри получи индивидуални поименни стипендии от предприемачи от Силициевата долна, които са и ментори на студентите. Още след първия семестър участниците в програмата вече стартират свои собствени бизнес проекти, вдъхновени от обучението във ВСУ. Бъдещите студенти от бакалавърската програма „Предприемачество и бизнес“ ще получат безплатен достъп до част от образователните ресурси, индивидуално внимание и обучение, и възможност да се дипломират и по втора специалност.

    Специалността „Бизнес администрация и мениджмънт“, с профили „Международен бизнес мениджмънт“ и „Мениджмънт на туризма“ се предлагат в редовна, задочна или дистанционна форма.
    „Мениджмънт на спорта“ е нова програма, насочена към действащи или приключили с активната кариера спортисти.  Програмата се развива като профил на бакалавърската специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“, както и самостоятелно в магистърска степен.

     Изключително висок е интересът към магистърската програма „Кръгова икономика“, която е синергия между знания, умения и добри практики в изграждането на кадри за устойчивото развитие на общините, за бизнеса, за бъдещето на Европа и на България. Тя се реализира под патронажа на Генерална дирекция  „Околна среда“ на Еевропейската комисия. Програмата разглежда ключовия приоритет за страната ни в областта на околната среда - ефективно използване на ресурсите, за постигане на устойчиво развитие и устойчив растеж.

     Остава висок интересът към специалностите „Право“, „Национална сигурност“  и „Психология“. Години наред възпитаници на университета са на първите места в конкурсите за магистрати, обявени от Министерството на правосъдието. За новата учебна година Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ добавя към портфолиото си и магистърска програма „Английски език в областта на правото и сигурността“, която е изцяло насочена съм           международната практика.

     Нова магистърска програма стартира и в професионално направление „Национална сигурност“ – специалност „Интелигентни системи за сигурност“ ще предлага профилите „Системи за мониторинг и управление на сигурността“ и „Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофи“. Дисциплините в учебния план на магистърската програма „Киберсигурност“ обхващат програми, свързани с управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите. Предстои стартирането на „Черноморска академия за сигурност“ с водещи световни експерти от Израел, България и Европа. Обучението на студентите в програмата Data Science (Наука за данните), която предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии, се провежда на английски език в редовна, задочна или дистанционнаформа на обучение.
 
Сред флагманите на Варненския свободен университет са специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, интересът към които се запазва устойчиво висок, заради строителния бум в България. Профилът „Пътно строителство“ решава проблема с липсата на квалифицирани кадрите за реализиране на инфраструктурните проекти в страната.

 
     С нови предложения ще стартира учебната година и специалност „Моден дизайн“ – бакалавърската програма е с профили „Бизнес“, „Стайлинг“ и „Моделиране на облеклото“. В магистърска степен е разработена новата програма на специалност „Мода“ - „Креативни дизайн практики в модата“.
 
     През изминалата година Варненският свободен университет реализира
     над 1100 студентски практики,
     като 91 % от менторите декларираха готовност да назначат практикуващите студенти веднага след тяхното дипломиране, а 154 млади специалисти получиха предложение да останат на работа. По време на своето обучение, студентите имат възможност да участват в различни програми за студентска мобилност и академичен обмен, учебни практики, стажове, състезания и тренинги. В университета действа Академичен акселератор, в който преподаватели и студенти развиват свои идеи и имат възможност да ги реализират в бизнеса.

     Преподаватели и ментори са световноизвестни учени и доказани експерти от практиката от България, Япония, Съединените щати, Русия, Израел, Италия, Германия, Холандия, Полша, Великобритания, Австрия, Украйна и др.

     Университетът предлага богато портфолио от майсторски класове и допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.

     Силно е застъпено чуждоезиковото обучение и курсовете за личностни и социални умения, насочени към развитие на успешната комуникация на чужд език, гъвкавост, творчество, самоконтрол и самоувереност, аналитично мислене, лидерство и др. Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки.


     Зрелостниците, които завършват средното си образование в България могат да кандидатстват за стипендия по програма "Аз ще уча и ще успея в България“.
     Програмата е шанс за 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса в първи курс.
     Високотехнологиченият, модерен университетски кампус е разположен в непосредствена близост до морския бряг и до природния парк „Златни пясъци“. Университетът разполага със студентското общежитие, ресторант, библиотека, спортен комплекс, парк и медицински център.
 
     Кандидат-студентите могат да получават информация за специалностите, сроковете, условията за прием, както и да подават документи за кандидатстване в изнесения център за кандидатстудентски прием в Пловдив.
     А също и на:
     тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg
     www.facebook.com/VarnaFreeUniversity