България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Огромен интерес към обучението по STE(A)M на директори на училища и детски градини

15 Април 2019

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ проведe обучение на над 100 директори на образователни институции от Варна по темата „STE(А)M – Стратегии, политики, методики и практики“. Събитието е  в курорта „Св. Св. Константин и Елена“. В него  участваха директори на 36 основни и 12 средни училища, 51 детски градини и пет Центъра за личностно развитие. Партньор на обучението е Община Варна. 
"Варна е утвърден град на знанието и ние трябва да сме отговорни и да реагираме най-бързо, да направим въвеждането на STE(А)M компетентно и полезно. Във Варненския свободен университет има много добри преподаватели и специалисти по информационни технологии", каза при откриването Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна. 

STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) е иновативно обучение чрез методите на природните науки, технологиите, инженеринга, изкуствата и математиката. Това е нов подход в обучението, възпитанието и развитието на творческото мислене, който създава умения за решаване на реални проблеми, с умело използване на технологиите, разбиране на важността за дизайна и изучаване на моделирането и проектирането. Всичко това позволява образователният процес да стане по-разнообразен и богат, като води до изживяване на науката като празник. Целта на STEM-обучението е децата да участват, да създават, да творят и експериментират с идеи и проекти в училище, в извънкласните форми и в неформална среда, като развива умения, подходящи за професиите на бъдещето. Прилагането на STEAM-обучения в България е приоритет в политиката на Министерството на образованието и науката.

Галина Момчева, ръководител на катедра "Информатика и компютърни науки":
"Нашата цел е да подкрепяме тези инициативи, защото считаме, че те са потребни за пазара на труда. Дигитализацията и компютърните науки променят пазара на труда и създават необходимостта от нов вид кадри. Ние не може да се отнасяме дистанцирано, при положение, че сме експерти в тези области. Имаме желание да изградим неформална партньорска STEM-мрежа от експерти, за да може по-лесно да се създават и да се прилагат практики. Седващата ни задача е вече създаденото да се разпространява по-успешно, защото знаем, че интегрираните дейности, уроци и практики изискват много време, а ние трябва да немерим начин да ги използваме.


Участниците в обучението имат онлайн достъп до материали за обучението в специална платформа. Там те  могат да публикуват и свои добри практики в областта на  STE(A)M-обучението. След специална селекция, по време на конференцията, бяха представени най-добрите практики. В програмата е заложено обсъждане на връзката на STE(A)M с други методологии на обучение, а също и методиката на оценяване на STEM проекти.

Вторият ден на обучението премина под знака на работилниците, в които бяха представени различни STEM-проекти на Варненския свободен университе и негови партньори. Интерес предизвикаха "Варна спагети инженеринг" - традиционното състезание на катедра "Строителство на сгради и съоръжения", работата с дронове и 3D-принтирането, анализа на изображения на клетки и др.

Участниците в обучението проявиха огромен интерес към програмите по "Предприемачество" и "Киберсигурност" - проекти на Варненският свободен университет. Специално за срещата от Израел пристигна Владимир Бронфенбренер - експерт по киберсигурност. Университетът разработва програми за обучение на деца и възрастни в сферата на киберсигурността - "Кибермагьосници" и "Киберуниверситет за възрастни". 

"Днес представихме първите проекти на "Черноморската академия за сигурност". Важно е да научим децата да "оцеляват" в трудната средата на интернет заплахите, затова поканихме нашите партньори от Израел, които с учебните си програми и експертен опит ще помогнат да обучим българските деца, учители и родители", коментира проф. д-р Теодора Бакърджиева - зам.-ректор на ВСУ "Черноризец Храбър". Децата са една от най-уязвимите групи, които могат да бъдат засегнати от опасностите в интернет, каза Владимир Бронфенбренер. Той допълни, че в Израел е създадена много добра система за сигурност, която днес вече се прилага и в европейските държави.Веселина Тотева - директор на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри":
Обучението, организирано от Варненския свободен университет и Община Варна, е много полезно и навременно. За STEM се говори напоследък много усилено. Нашето училище е иновативно - от тази година работим по интегрирани уроци по различни дисциплини, включително и от природо-математическия и математическия цикъл, като ги комбинираме с български език, история и др. Опитът показва, че по този начин учениците възприемат по-добре учебното съдържание, правят връзки между отделните дисциплини, придобиват практически умения, учат се на екипност и на самостоятелна работа. Днес научихме много нови неща. Темата "Предприемачество" има почва в езиковата гимназия и можем да научим учениците на повече практически умения в тази област.

Петранка Влаева - директор на детска градина "Незабравка":
"Чувстваме се част от цялата верига на образованието на бъдещото поколение на България. Обхватът на децата - от предучилищна възраст до завършване на висшето образование - има обща водеща нишка, която се нарича иновативност и сътрудничество.

Специфичният очакван резултат от обучението е изграждане на регионална STE(A)M-партньорска мрежа за Варна, в която са включени представители на различните научни области, подкрепящи създаването на нови практики.
 
Вижте още във видеото: