гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Отиде си доц. д-р инж. Милена Кичекова

14 Януари 2020