гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" е член на Областния съвет за наука и висше образование

06 Февруари 2024

Доц. д-р Красимир Недялков - президент на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", е член на Областния съвет за наука и висше образование. Съветът е определен със заповед на областния управител на област с административен център Варна - проф. д-р Андрияна Андреева.

Членове на Областния съвет за наука и висше образование са още кметът на Община Варна, ректорите на Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов“, на Икономическия университет Варна, на Техническия университет Варна, началникът на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Варна, ръководителят на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро-и аеродинамика БАН, председателят на Териториална организация на НТС-Варна, директорът на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен"- Варна, председателят на Управителния съвет на Съюза на учените гр. Варна и директорите на Института по рибни ресурси Варна и НИМХ-БАН, филиал Варна.

Съветът за наука и висше образование периодично разглежда и анализира състоянието и проблемите на образованието на регионално ниво, приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности.