гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ С МНОГО ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ

30 Април 2021

Националната агенция за оценяване и акредитация присъди оценка 9,03 (при максимална оценка 10) на професионално направление “Изобразително изкуство” във ВСУ “Черноризец Храбър”. Оценката е на програмите за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. Тя е гарант за високото качество на академичния продукт, научноизследователската и художествено-творческа дейност, която преподаватели и студенти развиват.

За пореден път високо оценени са усилията, които се полагат за непрекъснато внедряване на иновации в учебния процес, изпреварващото интегрирано обучение и акцента върху развитието на практически умения. Всичко това е предпоставка за добрата подготовка на нашите студенти за професиите на бъдещето.

Началото на обучението в областта на изкуствата във ВСУ "Черноризец Храбър" е поставено през 1994 година с разкриването на специалности в професионално направление "Изобразително изкуство". Преподавателите в специалностите осигуряват високо качество на обучение, съобразено с националните традиции, европейските и световни стандарти в областта на изкуствата.

През  учебната 2021/2022 година продължава приема в  специалност "Моден дизайн" и магистърските програми “Изкуства и събитиен мениджмънт“ и „Дизайнерски практики в модната индустрия“. Завършилите студенти успешно се реализират като творци – дизайнери, художници, педагози, художествени ръководители в творчески институти и културни индустрии, в киното, в телевизията, в медиите и др.