гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Първият български университет в "облака" е ВСУ "Черноризец Храбър"

14 Март 2020

Варненски свободен университет е първият български университет в ОБЛАКА!
Още за "изстрелването" - вижте във видеото ►

 
 ► Вече се създават електронни профили на студенти, академичен екип и експерти.

► Платформата подобрява функционалността на дистанционното обучение на студентите

► Студенти и преподаватели ще разполагат с пълен достъп до редица приложения - Classroom, Drive, Youtube Live, Expeditions, Gmail и други.

► Студенти и преподаватели ще общуват активно чрез над 10 000 електронни профила в домейна на университета

► Google G suite улеснява управлението на образователни процеси (Learning Management System) и ежедневното електронно общуване чрез имейл и споделяне на файлове.

► Екип от студенти от магистърската програма "Софтуерно инженерство" и от бакалавърската "Компютърни науки" разработват специализирани Google приложения, чрез които ще се разширяват възможностите на G Suite.

Вижте още за партньорството между Варненския свободен университет и Центъра за творческо обучение.