гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Социална адаптация на чуждестранните граждани живеещи в България

10 Октомври 2018

Факултет Международна икономика и администрация привлича нови приятели сред руски и украински бизнесмениТази тема събра на семинар във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ представители на бизнеса от Русия и Украйна, които живеят и инвестират в България. Форумът е организиран от факултет Международна икономика и администрация.
Университетските преподаватели запознаха участниците във форума с актуални и приоритетни теми за пребиваващите в нашата страна. Доцентите Масис Хаджолян и Драгомир Кръстев представиха теми, свързани с правната компетентност, проф. д-р Роналдо Шишков предостави информация за здравната система в Република България и възможностите за нейното използване, експертите Николинка Даскалова и Николай Драгоев коментираха приоритетите в образователната система у нас и представиха конкурентните предимства на обучението във ВСУ “Черноризец Храбър“.
Тайни на нашата народопсихология, както и най-изразителните средства във вербалната и невербална комуникация на българите разкри пред присъстващите доц. Георги Калагларски.

През втория ден от семинара екип преподаватели и студенти, ръководени от доц. Мария Кърджиева, учиха руските и украинските граждани на български народни танци, а вкусовите качества на българските традиционни гозби и вина бяха демонстрирани при закриването на семинара.


На всички участници бяха връчени сертификати.
Договорени са конкретни теми за нови семинари през следващите месеци.