гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

​Социалните технологии – възможната алтернатива за българския туризъм

30 Април 2020

Преподаватели и студенти от магистърска програма „Управление на културния туризъм“  във факултет „Международна икономика и администрация“  на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“,  предлагат виртуални курсове и консултации за собственици и ръководители на туристически организации и обекти за прилагане на социалните технологии за комуникация в туристическата индустрия при криза. Социалните технологии са не само реална възможност, но и надежна алтернатива за преодоляване на негативните последствия в туризма в резултат на пандемията.

Предлагат се два варианта:
► Виртуален семинар с продължителност три дни (20 часа). Предоставят се програми, презентации, консултации.
Цена – 450 лева.
►  Персонални видео консултации.  Според индивидуалните желания за избор на теми и консултанти се определят продължителността на консултацията и цената на услугата.

Екипът включва водещи български специалисти в областта на рекламата, маркетинга, мениджмънта, информационните технологии и туризма:
►  Проф. д.ф.н Христо Кафтанджиев – „Реклама и туризъм“.
►  Доц. д-р Стефан Серезлиев – „Брандинг мениджмънт и туризъм“.
►  Проф.д.ф.н. Евгений Сачев – „История, култура, туризъм“
►  Проф.д.ф.н. Милко Петров –„Имидж в условия на криза“.
►  Проф. д-р Руси Маринов – „Кризисен мениджмънт“
►  Проф. д-р Маргарита Пешева – „Изкуствен интелект и бизнес“.
►  Проф. д-р Здравко Райков – „Креативна комуникация в туризма“.
►  Доц. д-р Румен Драганов – „Нормативни и правни уредби“.
►  Доц. д-р Галина Момчева – „Дигитален маркетинг в туризма“.
►  Доц.д-р Георги Калагларски – „ПР в кризисна ситуация“.
►  Елисавета Александрова – „Езотеричен и енергиен туризъм“
►  Антония Радичева – „Винен туризъм“
►  Николай Златев – „Спортен туризъм“ 

За допълнителна информация:
Доц. д-р Георги Калагларски, 0887 235 870, kalaglarsky@yahoo.com


Антония Радичева, студент в Магистърска програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса"​

Бизнесът е изправен пред предизвикателства в световен мащаб. Развитието на всяка бизнес организация вече изисква да променим начина си на мислене, да преодолеем стереотипите и шаблоните, да преминем към иновативни и по-ефективни бизнес решения. Прилагането на социалните технологии (брандинг, пъблик рилейшънс, реклама, медийна комуникация) е разумна и крайно потребна алтернатива. Виртуалните курсове и личните консултации са благоприятна възможност да повишим знанията си и правилно да ги приложим в разработването на стратегии за бизнес поведение в рискова и екстремална ситуация, да преодолеем негативните ефекти. Такива възможност предлагат преподаватели и студенти от магистърските програми на ВСУ“Черноризец Храбър“ „Управление на културния туризъм“ и „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“. Двете възможности са изключително полезни в навечерието на активния туристически сезон, както и при  възстановяване на производството и бизнес отншенията. Те са много добри предложения за обогатяване на мениджърската култура и за вземане на най-подходяшите решения.

 Аз съм студентка в една от тези програми. Придобитите теоретични знания, практическите умения, новите контакти с опитни колеги, преподавателите и експертите с най-висока компетентност – всичко това ми помага все по-успешно да разработвам и внедрявам конкретни бизнес модели и варианти. Рутината и шаблоните ми помагаха до вчера, но вече са зад гърба ми. Днес съм на позиции, които бързо ме доближават до най-добрите модели за управление. Вече съм преодоляла дистанцията до успехите!

Николай Златев, експерт спортен туризъм, студент в Магистърска програма “Управление на културния туризъм“ на ВСУ "Черноризец Храбър"

Спортният туризъм е специален вид туризъм, при който основната цел на пътуването е практикуването на определен вид спорт и се задоволяват потребностите на туристите от спорт и отдих.

Голяма част от услугите, които се предлагат при спортния туризъм, са скъпи, тъй като се използват скъпоструващи съоръжения и екипировка. Много хотелски комплекси разширяват допълните си услуги и създават материални бази за различни видове спорт (фитнес центрове, тенис кортове, басейни, футболни терени, спортни зали и други). Най – общо можем да дефинираме четири основни групи спортен туризъм:
► спортно-рекреативен, 
► спортно-развлекателен, 
► спортно-оздравителен, 
► спортно-занимателен.
 
За  да  бъде  определено  едно  туристическо  пътуване  като спортен туризъм, то трябва практикуването  на  спортни  дейности да е цел на туристическото пътуване, или туристите да са активни участници в спортните дейности.
 
Групата от експерти, създадена към магистърска програма „Управление на културния туризъм“ на ВСУ “Черноризец Храбър“, чрез виртуални курсове и консултации,  може да бъде полезна на всички, които желаят да обогатят туристическите услуги, които предлагат. Интересът към този вид туризъм се увеличава сред всички възрастови групи.


Елисавета Александрова-Зангелми, студент в Магистърска програма "Управление на културния туризъм"

В реалността на специални условия, каквато например е карантината по повод корона вируса, привличането на туристи към специализирани маршрути (езотеричен и енергиен туризъм) може да стане успешно чрез социалните технологии, които са микс от пъблик рилейшън комуникацията, медийната комуникация в нови, модерни дигитални формати и съвместяването с рекламата. Нашата група, съставена от преподаватели и студенти от магистърска програма “Управление на културния туризъм“ на ВСУ “Черноризец Храбър“, предлага конкретни възможности за поведение на българския туризъм в условията на криза.

Делът на социалните медии за планиране на пътувания е много голям. Онлайн каналите са основен източник на информация при планиране, както на ваканционни, така и на бизнес пътувания. На лице е по-евтина и ефективна реклама, която достига директно до клиентите. Качественото видео е бъдещето на онлайн съдържанието, което ще доминира в интернет пространството през следващите години. Ние можем да помагаме на всички мениджъри в туризма, които искат да бъдат иновативни, по-различни в публичната комуникация и най-вече по-успешни.

Езотеричният и енергиен туризъм,обединени под общото заглавие специален туризъм, набират бързи темпове в световен мащаб. Все повече туристи от различни краища на света имат интерес да посещават такива места за да се потопят в тяхната атмосфера. България предоставя неизчерпаеми възможности в тази област на туризма. 
Ние умеем всичко това. Потърсете ни!

Хамиде Халил,  студентка в Магистърската програма „Управление на културния туризъм“ 


Една от най-засегнатите области на бизнеса от пандемията е  туризма. Невъзможността за осъществяването му  влияе негативно на икономиката, защото тя е силно зависима от него. Социалните технологии са  изключително важно средство за подпомагане и развитие на бизнеса или по-точно на туризма в момент на криза. Предоставените възможности, като виртуални семинари , обучения, курсове се оказаха благоприятни за студентите и всички хора, които имат цел да се развият независимо от положението в което се намира света. Теоретичните знания, които придобиваме от нашите преподаватели, световни експерти и опитни колеги в Магистърската програма „Управление на културния туризъм“ в ВСУ“Черноризец Храбър“ ни помагат да обогатим знанията си, да получим яснота за нашите идеи и да ги превърнем в реалност.
Радвам се, че съм част от тази магистърска програма, което ми помага да си осъществя целите и да бъде тази „една крачка“ до моите мечти и успехи!


Ирена Конова, студент в магистърска програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“


Мога, зная и успявам…

Живеем във времена на постоянни промени във световен мащаб. Всичко това води до промени в бизнеса, което от своя страна води и до промени в пъблик рилейшънс, реклама, медии и медийни комуникации. С тези промени, следва да се променя и всеки един от нас със същите бързи темпове. Виртуалните курсове и личните консултации ни дават точно това. Чрез тях повишаваме знанията, практическите умения, за да развием по най-правилният и печеливш начин нашите бизнес стратегии. Тези възможности може да намерим и чрез преподаватели и студенти от магистърски програми „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“ и „Управление на културния туризъм“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Те са най-доброто решение, за един добър мениджър, който ще умее да участва активно в съвременните процеси на създаване и управление на бизнеса.
Аз съм студентка в една от тези програми. Това ми помага да успявам правилно, в точното време и място да прилагам бизнес модели, което преди ми изглеждаше непосилна задача. Спокойно можем да наричаме себе си PR мениджъри (т.е. мениджъри по връзки с обществеността), сега можем да работим успешно за създаване на положителна репутация за компания, марка, продукт или услуга, да разработваме и организираме добра PR кампания. Всичко това е един творчески процес, свързан с постоянно търсене и прилагане на нови решения и нестандартни ходове. Научихме се да бъдем по – комуникативни, по – инициативни, по – отговорни, по – организирани и още много положителни качества.
Смея да твърдя, че тази програма ме направи знаеща и можеща. 


Марина Мандичева, студент в магистърска програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“


Да се завърнеш към корените си

В забързаният ритъм на живот все повече хора търсят възможности да се завърнат към корените и историята.  Културният туризъм е едно невероятно изживяване, което може да ни отнесе към необятния свят на нашите прадеди.  Да бъдем по-близо до културното  наследство е прекрасна възможност да опознаем България. Пленени от фолклора и самобитните традиции ще преоткрием нашата история. Двете магистърски програми на ВСУ „Черноризец Храбър“ , „Управление на културния туризъм“ и „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“ ни пренасят в света на рекламата и туризма. Заедно ще изградим  доверие, за да преодолеем пречките по пътя.  Решаването на реални проблеми за туристическия бранш и полуляризирането на България като една топ туристическа дестинация са само част от целите, които си поставят студентите от тези магистърски програми.
Радвам се, че съм част от това предизвикателство!
За допълнителна информация: 
Доц. д-р Георги Калагларски, 0887 235 870, kalaglarsky@yahoo.com