гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студенти изучават на терен история на българската архитектура

27 Октомври 2020
Студентите от IV курс, специалност "Архитектура", проведоха 30 часа лекции на терен по дисциплината "История на българската архитектура". По време на занятията те посетиха най-големите исторически обекти във Варна, Девня, Провадия, Шумен и Разград.

Благодарение на традиционното партньорство с Регионалния исторически музей във Варна, студентите се запознаха подробно с изграждането и функционалното разпределение на Римските терми на стария Одесос, със строителните материали и техниките на градеж. Слушаха интересна беседа в Музея за нова история на Варна, с която опознаха етапите на развитие на града ни. В Археологическия комплекс "Джанавара" те наблюдаваха различните периоди при разкриване на археологическите останки, тяхната консервация и реставрация.

Пътуването продължи с посещение и беседа в Музея на мозайките в Девня, където се запознаха с начините за изграждане на трайно защитно покритие над археологическите останки. Имаха възможност да разгледат и Античния амфитеатър на Марцианопол. В Провадия четвъртокурсниците научиха нови моменти от историята на града в увлекателната беседа в Историческия музей и историческия комплекс Вароша.

В последния етап от лекциите на терен бъдещите архитекти разгледаха напълно реставрираната Томбул джамия в Шумен - най-голямата джамия на територията на България. Знае се, че за построяването на подпорните колони на храма са използвани колоните от двореца на първите български ханове в Плиска. Студентите получиха информация за етапите и методите за реставрация и консервация на полихромната украса и дървените елементи.

С особен интерес се очакваше и посещението на тракийската гробница в Свещари, която е под защитата Юнеско. Там студентите научиха вариантите за експонирането ѝ за посетители. Лекциите на терен завършиха в Интерактивния музей в Археологически резерват "Абритус", Разград. 

"Стремежът е все по-голяма част от занятията да се провеждат на терен, за по-добро усвояване на историята, техниките и терминологията в архитектурното проектиране", сподели ръководителят на дисциплината доц. д-р Жечка Илиева.