гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студенти на ВСУ участват в реставрацията на древната крепост Палматис

02 Август 2019Студенти от магистърската програма "Опазване на културното наследство" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" участваха в партньорски проект „Планиране и изпълнение на теренна консервация на Раннохристиянска базилика в крепостта Палматис, област Добрич“ („Mapping and Conservation of an Early Christian Basilica, Palmatis fortress, Dobrich region”), който се проведе в края на юли в с. Оногур, област Добрич.

В проекта на „Доброволци за културно наследство (European heritage volunteers) и „Регионален исторически музей – Добрич“, в сътрудничество със сдружение „Хорѝще“, взеха участие и доброволци от САЩ, Русия, Китай, Индия, Германия, Испания и Норвегия. Под ръководството на Боян Тотев от Регионалния исторически музей в Добрич и реставраторите д-р Красимира Франгова (The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation, Denmark) и Томе Филов (Национален институт Стоби, Северна Македония), те преминаха през теоретична подготовка и обследваха и документираха състоянието на основата на олтарната преграда, основата на балдахина и синтрона на Раннохристиянската базилика в Палматис, изготвиха и приложиха стратегия за теренна консервация на археологическите структури.Палматис е древен римски град, чиято укрепена територия заема площ от 225 000 кв.м. В границите на Римската империя градът е част от провинцията Мизия Втора и е разположен на важния път, който свързва големите антични градове Дуросторум (дн. Силистра) и Марцианополис (дн. Девня). През VI в. Палматис получава статут на епископски център и се превръща в един от значимите градове в Мизия Втора.

Останките от Раннохристиянската базилика са идентифицирани за първи път през 2013 г. чрез геофизично изследване. През 2016 г. при спасителни археологически разкопки е разкрито олтарното пространство. През 2018 г. е проучен трикорабния наос и триделния нартекс на базиликата. Едно от най-забележителните открития, направени при археологическите проучвания е синтронът, който вероятно е бил необикновено висок – около 2 м. Запазени са първите три от деветте му стъпала. На проведена през ноември 2018 г. среща в Германия (European heritage volunteers Partner Projects Coordinators' Meeting 2018), проектът, разработен от Сдружение „Хорѝще“, бе представен и одобрен от „European heritage volunteers“ за реализация.
„European heritage volunteers“ е лидер в областта на доброволческите дейности, свързани с културното наследство на Европа. Доброволческите инициативи са доказали приноса си за съхраняването на археологическите структури, за повишаването на заинтересоваността на местното население и популяризирането на недвижимите културни ценности в национален и световен мащаб. 

С реализирането на проекта сдружение „Хорѝще“ постави началото за България на утвърдената вече европейска практика на доброволческите инициативи в областта на опазването и популяризирането на културното наследство. 
Проектът бе осъществен благодарение на допълнителната финансова и материална подкрепа на: 
• Община Тервел
• КИИП – РК Варна;
• „Планекс“ ЕООД;
• Земеделска кооперация „БЕЗМЕР“;
• Сдружение „ДоброЖънци“;
Материалите за консолидация и защита на археологически структури бяха осигурени безвъзмездно от:
• „Рьофикс“ ЕООД;
• Remmers Bulgaria.