гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студенти от ВСУ в Европейската програма на Хауратон, Германия

04 Юли 2019За първа година студенти от ВСУ “Черноризец Храбър” от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, профил „Водоснабдяване и канализация“ бяха избрани да участват в  Европейската студентска програма 2019 на фирма Хауратон, гр.Ращат, Германия.
Фирма Хауратон е eднa oт вoдeщитe ĸoмпaнии в cвeтa, предлагаща решения за отвеждане на повърхностни води чрез изграждане на отводнителни системи в индустриалното и инфраструктурното строителство.

Във форума участваха студенти и преподаватели от университети от Румъния, Унгария, Молдова и България.  Варненският свободен университет  бе достойно представен от студентите Мария Илиева - 5 курс задочно обучение и Боян Боев – 4 курс редовно обучение от бакалавърската програма на профил „Водоснабдяване и канализация“ с ръководител доц. д-р инж. Анета Георгиева.

В рамките на четири дни студенти и преподаватели от различни университети участваха в организираните от фирма Хауратон обучителни семинари и посещения на високо технологичната производствена база, където водещи експерти ги запознаха с иновативните решения в областта на отводнителните системи.

На проведените два уъркшопа, участниците имаха възможност да приложат креативно новите знания в решаването на конкретни практически задачи, да презентират своите решения и в дискусия с колегите си от други университети да обсъдят различните гледни точки.
 В края на форума студенти и преподаватели получиха сертификати за участие в програмата.  
 
Европейската студентска програма 2019 на фирма Хауратон е пример за една изключително успешна форма на сътрудничество между образование и бизнес, при която в интернационална среда на основата на професионализъм, знания и креативно мислене се създават нови контакти, генерират се идеи за творчески успехи, бъдещо сътрудничество и професионално развитие.