гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студенти от специалност "Право" „практикуват“ в Апелативния съд във Варна

14 Октомври 2020

Студенти от специалност "Право" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" провеждат студентската си практика в Апелативен съд – Варна. Съдът е обучаваща организация по проекта "Студентски практики - фаза 2" на Министерството на образованието и науката, а един от менторите е наказателният съдия Светослава Колева, съобщава пресслужбата на съда.

Петокурсникът от Варненския свободен университет Георги Димов споделя: „Избрах Апелативния съд, защото е контролна инстанция и тук практиката е по-обобщена, мога да се запозная с по-голямо разнообразие от казуси. Наказателното право ме привлича заради естеството на материята – посегателства срещу личността, инциденти на пътя, икономически престъпления. Очаквам тук да проследя делото от досъдебното производство до приключването му пред въззивната инстанция.“

Снежка и Даяна вече са завършили семестриално във ВСУ "Черноризец Храбър" и им предстои дипломиране. „Най-полезно е свързването на теорията с практиката. Вече нямам страх да вляза в съдебната зала, преодолях първоначалния стрес и мога да се видя тук, в ролята на практикуващ адвокат“, обяснява Снежка Стоянова. Колегата й Даяна Митева смята, че е добре точно преди държавния изпит да е на практика в съда, защото така ще се подготви по-добре. „Практиката обогатява нашите знания, виждаме ежедневната работа в съдебната палата в цялост - съдии, прокурори и адвокати. Хубаво е, че освен нашия ментор, и останалите съдии от Апелативния съд винаги откликват, когато имаме въпроси“. 

Менторът съдия Колева е впечатлена от всеотдайността и задълбочеността на младите юристи, от желанието им да четат и да питат. „За мен студентските практики са отличен начин да възпитаваме уважение към съдебната система – чрез опознаването й отвътре. Така допринасяме и за по-добрия публичен образ на съдебната власт“, казва наказателният съдия. А Даяна Митева заключава: „Често хората извън съда смятат, че присъдите не са справедливи. Но когато човек познава закона и доказателствата по делото, когато погледне „отвътре“, се убеждава, че делата се решават справедливо“.  

275 студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ провеждат практическото си обучение в 55 обучаващи организации – адвокатски дружества, съдебни институции, счетоводни кантори, строителни фирми и детски градини по проекта „Студентски практики - фаза 2“. Студентите се обучават практически в рамките на 240 часа, индивидуално или в групи, с помощта и под контрола на ментор от организацията-работодател и при наставничеството на преподавател от университета. След успешното завършване на практическото обучение, студентите получават удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.

Записването за участие в „Студентски практики – фаза 2“ продължава.
Студентите могат да се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg
или да се обърнат към функционалните експерти по катедри, академичните наставници и Кариерния център на ВСУ „Черноризец Храбър“.
 

Снимки: Пресслужба на Апелативен съд - Варна