гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студенти пишат проекти до 31 август за "Моята професия, моето бъдеще"

20 Август 2020

Броени дни остават до 31 август - крайния срок за подаване на проекти от страна на студенти в националната кампания на Портала на българските общини Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще".

Всеки студент у нас има шанс да впечатли 9 големи компании, като разработи проект по зададена тема. Най-добрите стратегии ще си поделят награден фонд от 18 000 лева. Така младите специалисти могат да покажат знанията и креативността си, като направят проект за реална бизнес среда. 

С мащабната инициатива КМЕТА.bg ще подпомогне развитието на българския бизнес и ще даде рамо на талантливите млади специалисти да бъдат открити от най-подходящия за тях работодател.

Инициативата стартира на 11 май 2020 г. в партньорство с 29  утвърдени български  университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната политика. 

От 11 май до 31 август 2020 г. включително всички желаещи студенти могат да подадат своята кандидатура, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по избрана тема на специално създадена платформа. Първоначалният замисъл беше младите хора да разработят и изпратят проектите си до 15 юни. Заради желанието на мнозина студенти да участват, които сега са възпрепятствани заради съвпадението на активния период за писане на проекти със студентската сесия, KMETA.bg удължи срока за подаване на проекти до 31 август.

Всеки участник може да изпраща до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен проектът.

Всеки кандидат може да участва с повече от един проект, но само ако са по различни теми/направления. Формата на проекта/произведението може да бъде в писмен вид, видео представяне, апликация /приложение/ или по друг подходящ начин, който да позволява неговото презентиране.

Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи най-добрите проекти в националната кампания през септември. Всяка от представените фирми има право да избере само един победител по темата, която е анонсирал, който ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията). Победителите ще бъдат обявени на специална церемония в края на септември в София.

ТЕМИ ЗА ПРОЕКТИ:

Пощенска банка

Бъдещето обича смелите: Провокирай го с твоята идея за дигитален банков продукт от ново поколение

Виваком

Pay by Vivacom – изготвяне на комуникационна стратегия как приложението да бъде  популяризирано сред студентите и да го използват в ежедневието си

Аурубис България

Нисковъглеродна енергия за енергоемко производство. Предложете възможности.

Нова Броудкастинг Груп

Цялостна стратегия за развитие и популяризиране на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп – „ПРОМЯНАТА".

Филип Морис България

Стратегия за провеждане на информационна кампания за намаляване на замърсяването с цигарени филтри на околната среда и концепция за прилагането ѝ чрез публично-частни партньорства с общините в България.

Джи Пи Груп

Строителството през 21 век - инфраструктурното бъдеще на България. Плюсовете и минусите в строителството на магистрали.

TheMayor.EU

Иновативни техники и инструменти при комуникирането на местни политики: Надграждаме заедно платформата TheMayor.EU.

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на Ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение.

Риск Електроник

Дигитализацията на работното място: Как различните сектори на икономиката могат да внедрят новите технологии - напълно или частично? Къде има възможност за дистанционна работа чрез платформи, офис в облака, автоматизация, използване на AI и други? В кои сектори ще се наложи цялостна промяна на бизнес модела, за да се адаптират към дигиталната реалност?

Всеки кандидат сам качва проекта си на специално създадената платформа – ТУК, като трябва да попълни всички полета, да приложи проекта си, нужните декларации, както и да се съгласи с Общите условия на кампанията „Моята професия – моето бъдеще”.